Tutkimuksella kohti tasa-arvoista työelämää

Seminarium 24.11.2016: Tryck – en katalysator för förändring? Sysselsättning, mångfald och invandring på 2010-talet

14/11/2016

Tryck – en katalysator för förändring?
Sysselsättning, mångfald och invandring på 2010-talet

Tidpunkt: Torsdag, 24 November  kl. 13- 16
Plats: Hanken | Svenska handelshögskolanArkadiagatan 22, 00101 Helsinki

Under de senaste åren har krig och fattigdom tvingat miljoner människor i Afrika och Mellanöstern att lämna sina hem. Många asylsökande sökte sig till Europa, bland annat till Finland, speciellt under år 2015. Detta sammanföll med den ekonomiska recessionen och en hög arbetslöshet, där röster hävdat att det höga antalet asylsökande bidragit till att orsaka samhälleliga spänningar i mottagarländerna.

Kan ett sådant tryck fungera som en katalysator för att öka och fördjupa jämlikhet och likabehandling i arbetslivet? Kan dessa processer vara en katalysator för mer kritiska uppfattningar om vithet, (anti-) rasism och mångfald?

Det finländska samhället har hittills misslyckats med att känna igen och fullt ut dra nytta av den kompetens, de färdigheter eller utbildning som invandrare bär med sig. Detta gör det svårt för personer som nyligen anlänt till Finland att skapa sig en position på arbetsmarknaden. Vilka är “invandrare” och vilken position har de på arbetsmarknaden? Kan ens termen “invandrare” användas, då de som grupperas in under detta begrepp är så olika?

Seminariet hålls på engelska. Publiken kan också ställa frågor och kommentarer på finska och svenska. Seminariet avslutas med gemensamt mingel och snacks.

Program

13.00 Welcome, Chair and Adjunct Professor Mira Karjalainen, University of Helsinki and Hanken School of Economics

*Welcome to Hanken and WeAll Project, Principal Investigator Charlotta Niemistö, Hanken School of Economics

*Thinking about how differences connect with each other: on diversity, multiculturalism and intersectionality, Professor Jeff Hearn, Hanken and Örebro University

*Thinking about how differences connect with each other: on diversity, multiculturalism and intersectionality, Professor Jeff Hearn, Hanken and Örebro University

*Historical perspective on migration and immigration in Finland, Adjunct Professor Markku Mattila, Institute of Migration

*The injustice of stereotypes, Njoki Githieya, Monika – Multicultural Women’s Association

14.05 Short break

Potpourri of ongoing WeAll-Research:

*Business Lead 2016 – integration program delivered by Hanken & SSE and Hanken, CEO and Adjunct Professor Sari Salojärvi

*Immigrant Women in the Labour Market in Finland – Hurdles, Options and Empowerments, Post-doctoral researcher Researcher Tytti Steel, University of Helsinki

*Immigrant labour in rural businesses, Senior Researcher Merja Lähdesmäki and Postgraduate student Timo Suutari, Ruralia Institute, University of Helsinki

*Gendered Discourses on Care and Work in Refugee Centres in Finland, Research Director and Associate Professor, Marjut Jyrkinen, University of Helsinki

 

Closing remarks, Professor Ann Phoenix, University of Helsinki

15.30 Mingling with refreshments, wine service

16.00 Seminar ends

Varmt välkommen!

Läs mer om Weall-projektet på
http://weallfinland.fi/sv/hem/

Live stream: https://hanken.kurssi.tv/lives/weall/

 

 

bursa escort