Tutkimuksella kohti tasa-arvoista työelämää

Olitpa sitä vastaan tai sen puolesta, sukupuolen moninaisuus leviää

17/05/2018

Aina on ollut ihmisiä, jotka eivät ole sopineet kulttuurille tyypilliseen sukupuoliajatteluun. Suomessa ja muissa länsimaissa on viimeisen reilun sadan vuoden aikana keskusteltu seksologien, lääketieteen ja psykiatrian edustajien toimesta näistä poikkeuksellista ihmisistä, ja kehitelty heille luokitteludiagnooseja sekä hoitoja, joilla heidät on yritetty saada terveeksi tai normaaliksi. Sukupuolinormeja haastavien ihmisten määrittelyvalta on ollut pitkälti lääkäreillä. Transvestisuus poistui sairausluokituksesta Suomessa muutama vuosi sitten, mutta edelleen transsukupuolisten ja muunsukupuolisten halutessa muuttaa juridista sukupuoltaan, tarvitaan lausuntoja lääketieteen edustajilta ja diagnosoidaan ihmisiä sairausluokituksen mukaisesti. Intersukupuolisten lasten sukupuolikokemuksesta ei aina edelleenkään olla kiinnostuneita, vaan lääkärit leikkaavat heidän elimiään, jotta heidät voitaisiin kasvattaa joko tytöiksi tai pojiksi ruumiin piirteillä, jotka eivät olisi moniselitteisiä.

Lääketieteellinen yksilökeskeinen ja heteronormatiivinen diskurssi näkee normeista eroavan yksilön kokemuksen ongelmaksi. Se on edelleen voimakas, mutta sille on noussut kilpaileva diskurssi eli sukupuolen moninaisuus. Ja se leviää ja voimistuu. Sukupuolen moninaisuus on yhteiskunnallinen käsite, joka kuvaa sitä, että kaikilla ihmisillä on omanlaisensa tapa kokea sukupuolensa, ilmaista sitä ja määritellä se. Usein sukupuolen moninaisuudesta puhutaan, kun halutaan muistuttaa siitä, että on myös trans-ihmisiä tai sukupuolivähemmistöjä ja että heidätkin pitäisi ottaa huomioon vaikkapa työelämässä tai koulussa. Huomio on tällöin ihmisten kokemusten lisäksi myös rakenteissa ja käytännöissä. Vähemmistöjen huomioon ottamisen lisäksi pitäisi purkaa sukupuolinormeja, ja ymmärtää, että kaksijakoinen sukupuoliajattelu ei riitä. Esimerkiksi miesoletetulta ihmiseltä ei kannata olettaa maskuliinisuutta, mieheyden kokemusta tai edes miesmäistä ruumista.

Tasa-arvolaki, joka astui voimaan vuoden 2016 alussa, edellyttää, ettei sukupuoli-identiteetin tai sukupuolen ilmaisun takia saa syrjiä. Peruskoulun opetussuunnitelman perusteissa vaaditaan sukupuolen moninaisuudesta kerrottavan kouluopetuksessa. Työpaikkojen ja oppilaitosten tasa-arvosuunnittelussa pitäisi käsitellä sukupuolen moninaisuutta ja ehkäistä sukupuoleen perustuvaa häirintää sekä edistää tasa-arvoa, johon sisältyy myös sukupuolen moninaisuuden kunnioittaminen. Kaikki oppilaitokset, työpaikat ja viranomaiset, joita tasa-arvon edistämisen velvoite koskee, eivät vielä ole halunneet, ehtineet tai osanneet noudattaa lakia. Mutta monet ovat, ja samalla tuoneet keskustelun sukupuolen moninaisuudesta ihmisten arkeen.

Monet kyselylomakkeet on muutettu viime aikoina sellaisiksi, että niihin on voinut vastata myös muut kuin naiset ja miehet. Kouluterveyskyselyssä, johon vastasivat kymmenet tuhannet lapset ja nuoret, kysyttiin viime vuonna ensimmäistä kertaa sukupuolikokemuksesta. Noin viisi prosenttia lapsista ja nuorista kertoi olevansa jotain muuta kuin sitä, mitä heiltä voisi normiolettaa juridisen sukupuolen perusteella. Yhä useammat lapset ja nuoret myös haluavat, että heitä kohdellaan kotona ja koulussa heidän kokemansa sukupuolen perusteella, vaikka monet edelleen salaavat muilta sukupuolensa. Näin moninaisuus tulee vähittäin näkyvämmäksi ja se asettaa vanhemmille, työntekijöillä ja viranomaisille sekä poliitikoilla paineita toimia toisin. Muutoksia tuleekin tehdä käytäntöihin, jotka asettavat nämä lapset ja nuoret turvattomaan asemaan. Lääkärien valtaa määritellä ihmisen sukupuoli ja rajata mahdollisuuksia oman sukupuolikokemuksen mukaiseen elämään tulee edelleen vähentää.

Muutamat populistiset poliitikot, ääriuskovaiset ryhmät sekä feminismiä vihaavat sukupuolitraditionalistit ovat ottaneet sukupuolen moninaisuudesta uuden kohteen, jota vastustaa. Toimillaan he ovat nostaneet median keskusteluun esimerkiksi Opetushallituksen oppaan, jossa kannustettiin kyseenalaistamaan vanhoja tapoja ryhmitellä kouluissa tyttöjä ja poikia. Samalla he ovat vieneet keskustelun sukupuolen moninaisuudesta ääriuskovaisten, populistien äänestäjien ja muiden konservatiivien joukkoon tavoilla, joilla pelkkä netissä julkaistu tasa-arvo-opas ei olisi yksin pystynyt. Kiitos siitä!

 

Jukka Lehtonen

WeAll-tutkija

 

Tänään 17.5.2018 on kansainvälinen trans- ja homofobian vastainen päivä.

 

Sukupuolen moninaisuuden levittämiseksi:

Jääskeläinen ym. (2015) Tasa-arvotyö on taitolaji. Opas sukupuolten tasa-arvon edistämiseen perusopetuksessa. Helsinki: Opetushallitus.

http://www.oph.fi/download/173318_tasa_arvotyo_on_taitolaji.pdf

Lehtonen, Jukka (2017) Hankala kysymys. Intersukupuolisuus suomalaisissa koulu- ja työelämätutkimuksissa. Sukupuolentutkimus 30:1, 71-75.

Opetushallitus (2014) Peruskoulun opetussuunnitelman perusteet. (ks. erityisesti sivut 14,18 ja 30)

http://www.oph.fi/download/163777_perusopetuksen_opetussuunnitelman_perusteet_2014.pdf

Solonen, Anukatariina (2016) Selvitys sukupuolen moninaisuudesta työelämässä. WeAll-blogi:

http://weallfinland.fi/fi/selvitys-sukupuolen-moninaisuudesta-tyoelamassa-kokemuksia-syrjinnasta-tyottomyydesta-mutta-myos-esimiesten-tuesta/

Tasa-arvovaltuutettu (2018) Tasa-arvolaki pähkinänkuoressa. (sisältää linkin Tasa-arvolakiin)

https://www.tasa-arvo.fi/tasa-arvolaki-pahkinankuoressa

 

 

bursa escort