Tutkimuksella kohti tasa-arvoista työelämää

Julkaisut

2021

Enbuska, M., Lähdesmäki, M. & Suutari, T. (2021). Belonging and its frames: Rural employers’ boundary construction concerning immigrant employees. Sociologia Ruralis, https://doi.org/10.1111/soru.12346.

McKie, L., & Jyrkinen, M. (2021). Care Horizons and Career Choices for Women Managers. International Journal of Care and Caringhttps://doi.org/10.1332/239788220X16081401963947

Hyväksytty julkaistavaksi:

Häyrynen, Heli – Lämsä, Anna-Maija. The effectiveness of leadership development in the military context from a gender viewpoint. International Journal of Human Resources Development and Management.

Kangas Emilia & Lämsä Anna-Maija. Leadership practices in relation to men’s work-family balance in Finnish organizations. Community, Work & Family.

Karjalainen, M.  Workplace Mindfulness as Practice of Well-being and Productivity. New Spiritualties and the Culture of Well-being. Mossiere G. (ed.), Cham: Springer. 

2020

Francis, D., Kjaran, J. & Lehtonen, J. (eds.) (2020) Queer Social Movements and Outreach Work in Schools: A Global Perspective. London: Palgrave Macmillan.

Francis, D., Lehtonen, J. & Kjaran, J. (2020) Introduction: The synergistic potential of the outreach work and activism of queer social movements and schools. In Dennis Francis,  Jón I. Kjaran & Jukka Lehtonen (eds.) Queer Social Movements and Outreach Work in Schools: A Global Perspective. London: Palgrave Macmillan,1-14.

Hearn, J., Niemistö, C. and Parkin, W. (2020): The Making of Organizations: Contexts, Forms and Aims. In Hearn, J. and Parkin, W., with Howson, R. and Niemistö, C. (2020). Age at Work: Ambiguous Boundaries of Organizations, Organizing and Ageing. London: Sage.
 
Hearn, J., Niemistö, C. and Parkin, W. (2020): The Doing of Organizations: Structures, Processes and Talk. In Hearn, J. and Parkin, W., with Howson, R. and Niemistö, C. (2020). Age at Work: Ambiguous Boundaries of Organizations, Organizing and Ageing. London: Sage.

Heikkinen, S., Lämsä, A. & Niemistö, C. 2020. Work–Family Practices and Complexity of Their Usage: A Discourse Analysis Towards Socially Responsible Human Resource Management. Journal of Business Ethicshttps://doi.org/10.1007/s10551-020-04458-9.

Hyvönen, H. ja Karjalainen, M. 2020. Henkilökohtaisen terveyden ja itsestä huolehtimisen merkitykset työelämässä. Teoksessa Heikkinen, S., Jyrkinen, M., Lämsä, A-M. & Niemistö, C. (toim.) Yhteiskunnallisesti ja taloudellisesti kestävä työelämä. Tasa-arvo tutkimassa ja toteuttamassa. Research reports 77. Helsinki: Hanken School of Economics, 107-121.. https://helda.helsinki.fi/dhanken/handle/10227/355402

Jyrkinen, M. ja Penttinen, E. (2020) “Henkinen työpaikkaväkivalta – tunnistamisen ja nimeämisen tärkeys hyvinvoinnin edistämiseksi”. Työpoliittinen aikakauskirja , 1/2020, s. 36-48.
http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/162130/Ty%C3%B6poliittinen%20aikakauskirja%201_2020.pdf
Karjalainen, M. ja Jyrkinen, M. 2020. Yhteiskunnallinen vuorovaikutus tasa-arvoisen työelämän tutkimuksessa. Teoksessa Heikkinen, S., Jyrkinen, M., Lämsä, A-M. & Niemistö, C. (toim.) Yhteiskunnallisesti ja taloudellisesti kestävä työelämä. Tasa-arvo tutkimassa ja toteuttamassa. Research reports 77. Helsinki: Hanken School of Economics, 20-26. https://helda.helsinki.fi/dhanken/handle/10227/355402
Kjaran, J.  & Lehtonen, J. (2020) Queer Outreach Work in Nordic Countries: Challenges, Tensions and Contradictions in Queering Schools and Teaching About  Sexual and Gender Diversity. In Dennis Francis, Jón I. Kjaran & Jukka Lehtonen (eds.) Queer Social Movements and Outreach Work in Schools: A Global Perspective. London: Palgrave Macmillan, 15-37.

Kjaran, J., Lehtonen, J. & Francis, D. (2020) Conclusions: Queering `Politics of Pain´ through activism and educational outreach work. In Dennis Francis,  Jón I. Kjaran & Jukka Lehtonen (eds.) Queer Social Movements and Outreach Work in Schools: A Global Perspective. London: Palgrave Macmillan, 285-291.

Lehtonen, Jukka (2020) Sexuality and Sexualization in Youth (Finland). In Kauko, Jaakko & Tilleczek, Kate (eds.) Bloomsbury Education and Childhood Studies (Finland). New York: Bloomsbury Publishing. DOI: 10.5040/9781350996311.0016

Lehtonen, J. (2020) Vähemmistöjen ja nuorten kuvat koulutus- ja työelämäaiheisessa mediassa. Teoksessa Heikkinen, S., Jyrkinen, M., Lämsä, A-M. & Niemistö, C. (toim.) Yhteiskunnallisesti ja taloudellisesti kestävä työelämä. Tasa-arvo tutkimassa ja toteuttamassa. Research reports 77. Helsinki: Hanken School of Economics, 142-158. https://helda.helsinki.fi/dhanken/handle/10227/355402

Lähdesmäki, M. & Suutari, T. (2020). Good workers, good firms? Rural SMEs legitimising immigrant workforce. Journal of Rural Studies. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0743016720300668?dgcid=author 

Lämsä, Anna-Maija – Keränen, Anne 2020. Responsible Leadership in the Manager–Employee Relationship. South Asian Journal of Business and Management Cases 9(3), 422-432. Available at https://doi.org/10.1177/2277977920958543 

Niemistö, C., Hearn, J. and Kehn, C. (2020): Care and work matter: a social sustainability approach. In Binswanger C. and Zimmermann, A. (Eds.) Transitioning to Gender Equality. Open Access book series Transitioning to Sustainability. MDPI, Basel. Forthcoming.

Niemistö, Charlotta; Hearn, Jeff; Karjalainen, Mira; Tuori, Annamari (2020). “Interrogating Silent Privileges across the Work-life Boundaries and Careers of High-intensity Knowledge Professionals”. Qualitative Research in Organizations and Management. Vol. ahead-of-print No. ahead-of-print. https://doi.org/10.1108/QROM-06-2019-1775

Pučėtaitė, Raminta – Lämsä, Anna-Maija – Norvaišaitė, Marija 2020. Masculinity in flux? Male managers navigating between work and family. Journal of Baltic Studies 51(2), 179-198. 

Taavetti, R., Alanko, K., Hästbacka, N., Lehtonen, J. & Palojärvi, I. (2020) Sateenkaareva nuoruus ja merkitykselliset ihmissuhteet. Teoksessa Lahti, A., Aarnio, K. Moring, A. & Kerppola, J. (toim.) Perhe- ja läheissuhteet sateenkaaren alla. Helsinki: Gaudeamus, 29-44.

2019

Heikkinen Suvi, Kangas Emilia & Lämsä Anna-Maija (2019) Responsible Human Resource Management in Practice: Towards a Family-friendly Workplace. In Ajoy Kumar Dey and Hanna Lehtimäki (eds.) Responsible Humane Strategies for Gender, Equality, Empowerment and Leadership, 55-64. New Delhi: Bloomsbury.

Jyrkinen, M., Väkiparta, M. and Lämsä A-M. (2019) ‘Care and Work in Reception Centers for Asylum Seekers’, Equality, Diversity and Inclusion, 39(2), pp. 166-180. https://doi.org/10.1108/EDI-10-2018-0192

Kangas, Emilia, Lämsä, Anna-Maija & Jyrkinen, Marjut (2019) Is Fatherhood Allowed? Media Discourses of Fatherhood in Organizational Life. Gender, Work and Organization 26(10), 1433-1450.

Karjalainen, Mira (2019) Rahat ja henki – uskonnon ja talouden yhteenkietoutuminen yritysmaailman johtajien puheessa. Teologinen Aikakauskirja 3/2019.

Karjalainen, Mira, Islam, Gazi & Holm, Marie (2019) Scientization, Instrumentalization and Commodification of Mindfulness in a Professional Services Firm. Organization. https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/1350508419883388

Lehtonen, Jukka (2019) Kun kaksijakoinen sukupuoliajattelu murtuu – sukupuolen ja seksuaalisuuden moninaisuus Tasa-arvobarometrissa. Näkökulmia sukupuolten tasa-arvoon – analyyseja tasa-arvobarometrista 2017 –raportti. Raportti 6/2019. Helsinki: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), 136-157.

Lämsä, Anna-Maija (2019) Yhteiskunnallisesti ja taloudellisesti kestävä tulevaisuuden työelämä. Työn tuuli, 28(2), 46-49.

Lämsä Anna-Maija & Keränen Anne (2019) Principles of responsibility in varying leadership contexts. In Hanna Lehtimäki & Ajoy Kumar Day (Eds.) Ethics and responsibility in human resources, leadership and start-up business, (pp. 141-150). New Delhi: Bloomsbury Publishing India.

Lämsä, Anna-Maija, Mattila, Markku, Lähdesmäki, Merja, Suutari, Timo (2019) “Company values guiding the recruitment of employees with a foreign background”. Baltic Journal of Management 14(4), 658–675.

Lämsä Anna-Maija & Savela Terttu (2019) The effects of leadership development on women’s career success. International Journal of Human Resources Development and Management, 19(1), 21-36.

Ojasoo Merle, Lämsä Anna-Maija, Jyrkinen Marjut & Rihma Monika (2019) Women’s Appearance as the Focus of Attention in Organizations. In Ajoy Kumar Dey and Hanna Lehtimäki (eds.) Responsible Humane Strategies for Gender, Equality, Empowerment and Leadership, 27-33. New Delhi: Bloomsbury.

Penttinen, Elina, Jyrkinen, Marjut & Wide, Elisabeth (2019) Emotional Workplace Abuse: A New Research Approach. Palgrave Macmillan.
https://ebookcentral.proquest.com/lib/helsinki-ebooks/detail.action?docID=5803001
Pucetaite Raminta, Lämsä Anna-Maija, Riivari Elina & Viljanen Soilikki (2019) Striving for Inclusion through Participatory Practices in Social Enterprises. In Ajoy Kumar Dey and Hanna Lehtimäki (eds.) Responsible Humane Strategies for Gender, Equality, Empowerment and Leadership, 164-174. New Delhi: Bloomsbury.

Steel, Tytti & Eerika Koskinen-Koivisto (2019) Läsnäolevaa ja sitoutunutta: osallistumisen hyöty ja mielekkyys etnologisessa tutkimuksessa. Teoksessa Hanneleena Hieta et al. (toim.) Liikettä rajapinnoilla: keskusteluja etnologian osallistavuudesta, 36-68. Helsinki: Ethnos & Turun yliopisto.

Steel, Tytti, Lämsä, Anna-Maija & Jyrkinen, Marjut (2019) Paradoxes of Mentoring: An Ethnographic Study of a Mentoring Programme for Highly-educated Women with Migrant Backgrounds. Culture Unbound 11(2), 275-297. https://www.cultureunbound.ep.liu.se/article.asp?DOI=10.3384/cu.2000.1525.19112297

Steel, Tytti & Tuori, Annamari (2019) Older Jobseekers’ Temporal Identity Work: Relating to Past, Present, and Future. Nordic Journal of Working Life Studies 9(3), 25-43. https://tidsskrift.dk/njwls/article/view/116055

2018

Isler, Corinne & Jyrkinen, Marjut (2018) ‘The Normalization of Prostitution in Switzerland: The Origin of Policies’, Dignity: A Journal on Sexual Exploitation and Violence, 3(2). http://digitalcommons.uri.edu/dignity/vol3/iss2/4

Jauhiainen, Annukka, Lehtonen, Jukka & Ylitapio-Mäntylä, Outi (2018) Sukupuoli, moninaisuus ja risteävät erot koulutuksen ja kasvatustieteen haasteena. Pääkirjoitus teemanumerossa ”Sukupuoli ja risteävät erot kasvatuksessa ja koulutuksessa”. Kasvatus 49:3, 183-185.

Jauhiainen, Annukka, Lehtonen, Jukka & Ylitapio-Mäntylä, Outi (2018) Sukupuoli ja risteävät erot kasvatuksessa ja koulutuksessa –teemanumeron toimitustyö. Kasvatus 49:3.

Karjalainen, Mira (2018). Uushenkinen työ: mindfulness jälkimaallistumisen, uusliberalismin ja työn hämärtyvien rajojen risteyksessä. Elore 1/2018. https://journal.fi/elore/article/view/72818/34599

Karjalainen, Mira (2018). Käänne henkisyyteen. Kimmo Ketola, Tuomas Martikainen ja Teem Taira: Uskontosiosologia. Helsinki: Gaudeamus. s. 242-254.

Lehtonen, Jukka (2018) Sukupuoli ja risteävät erot median työelämä- ja koulutusteksteissä. Kasvatus 49:3, 232-237.

Lehtonen, Jukka (2018) Ei-heteroseksuaalisten poikien ja transnuorten kokemukset ja valinnat koulutuksessa. Teoksessa Kivijärvi, Antti, Huuki, Tuija & Lunabba, Harry (toim.) Poikatutkimus. Tampere: Vastapaino, 121-145.

Lehtonen, Jukka & Taavetti, Riikka (2018) Ambivalent Positions and Challenging Contexts in Researching “Rainbow Youth” in Finland. In Hearn, Jeff, Shefer, Tamara, Ratele, Kopano & Boonzaier, Floretta (eds.) Engaging Youth in Activism, Research and Pedagogical Praxis: Transnational and Intersectional Perspectives on Gender, Sex, and Race. New York & London: Routledge, 75-90.

Lehtonen, Jukka (2018) Lapset ja nuoret sateenkaaren väreissä. Kirja-arvio teoksista Aarnio, Kia; Kallinen, Kati; Kylmä, Jari; Solantaus, Tytti & Rotkirch, Anna. 2017. Sateenkaariperheiden lasten ja nuorten hyvinvointi ja kokemukset. Helsinki: Väestöliitto. ja Hästbacka, Noora & Sirén, Inka. 2017. ”Ehkä ne on senkin takia ollu hiljaa”. Ammattilaisten valmiudet kohdata sateenkaarinuoria ja huomioida moninaisuutta päihde- ja mielenterveyspalveluissa. Helsinki: Nuorisotutkimusseura. Kasvatus 49:3, 255-258.

Lämsä, Anna-Maija – Auvinen, Tommi – Heikkinen, Suvi – Sintonen, Teppo (2018). Narrativity and its application in business ethics research. Baltic Journal of Management 13 (2), 279-296.

Lämsä, Anna-Maija – Keränen, Anne – Savela Terttu (2018). Vauhtia vastuullisuuteen –Naisten johtamiskoulutuksen vaikuttavuusE-pooki 28. Oulu: Oulun ammattikorkeakoulu. Luettavissa osoitteessa: https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/147870/ePooki%2028_2018.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Lämsä, A.-M., & Riivari, E. (2018). Eettinen organisaatiokulttuuri edistää innovatiivisuutta. Teoksessa Soilikki Viljanen & Pauli Juuti (toim.) Arvovallankumous : eettisyys innovaatioiden lähteenä yhteiskunnallisissa yrityksissä, ss. 140-148. Helsinki: Edita.

McKie, L. and Jyrkinen, M. (2018) ‘Early to Mid-Career Women Managers: Experiences of Gendered Age, Care and Work’, in A. Broadbridge and S. FieldenResearch Handbook of Diversity on Careers.  Cheltenham: Edward Elgar, pp. 44-59.

Nie, Dan & Lämsä, Anna-Maija (2018). Chinese immigrants’ occupational well-being in Finland: The role of paternalistic leadership. Leadership & Organization Development Journal, 39(3), 340-352.

Nie, Dan & Lämsä, Anna-Maija & Pucetaite, Raminta (2018). Effects of Responsible Human Resource Management Practices on Female Employees’ Turnover Intentions. Business Ethics: A European Review 27(1), 29-41.

Taavetti, Riikka & Lehtonen, Jukka (2018) Metodologisia ja eettisiä kysymyksiä sateenkaarinuorten etnografisessa ja osallistavassa tutkimuksessa. Teoksessa Honkatukia, Päivi & Kiilakoski, Tomi (toim.) Miten tutkia nuoria ja nuorisotyötä? Tampere: Vastapaino.

2017

Been, W., van der Lippe, T., den Dulk, L., Guerreiro, M., Kanjuo-Mrčela, A. and Niemistö, C. (2017): Top managers’ support for work-life arrangements in five European countries. Social Science Research, Volume 65, July 2017, 60–74.

Hearn, Jeff & Jyrkinen, Marjut & Karjalainen, Mira & Niemistö, Charlotta & Piekkari, Rebecca (2017). Men and Masculinities in Large Transnational Companies: National-transnational intersections amongst knowledge professionals and managers’. In H. Peterson, H. (ed.) Gender in Transnational Knowledge Companies, Springer, Berlin: 99-118.

Heikkinen, Suvi & Lämsä, Anna-Maija (2017). Narratives of spousal support for the careers of men in managerial posts. Gender, Work and Organization 24(2), 171-193.

Häyrynen, Heli – Lämsä, Anna-Maija 2017. The Meaning of Military Leadership Training to Women’s Competency. In Ajoy Kumar Dey & Tojo Thatchenkery (Eds.) Social Change, Leadership & Organizational Decision Making. New Delhi: Bloomsbury, ss. 205-215.

Islam, Gazi, Marie Holm, and Mira Karjalainen. “Sign of the times: Workplace mindfulness as an empty signifier.” Organization (2017): 1350508417740643. http://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/1350508417740643

Jyrkinen, M. & Niemistö, C. & Hearn, J.  ‘Time, Care and Career: Women top managers in the intersections of age, gender, and work/family’. In  I. Aaltio, A. J. Mills, J. & Helms Mills (Eds.) Ageing, Organizations and Management:  Constructive discourses and critical perspectives. Palgrave. Pp. 229-251.

Kangas, Emilia, Lämsä Anna-Maija & Heikkinen Suvi (2017).  Father Managers (Un)Doing Traditional Masculinity. In Anna Pilinska (ed.) Fatherhood in Contemporary Discourse – Focus on Fathers, Cambridge Scholars Publishing, UK: 17-30.

Kjaran, Jón Ingvar & Lehtonen, Jukka (2017) Windows of opportunities: Nordic perspectives on sexual diversity in education. International Journal of Inclusive Education, DOI: 10.1080/13603116.2017.1414319

Lehtonen, Jukka (2017) Troubling normativities? Constructing sexual and gender diversity in the educational work of Finnish LGBTI human rights association Seta. In Vaahtera, Touko, Niemi, Anna-Maija, Lappalainen, Sirpa & Beach, Dennis (eds.) Troubling educational cultures in the Nordic countries. London: The Tufnell Press, 117-139.

Lehtonen, Jukka (2017) Hankala kysymys. Intersukupuolisuus suomalaisissa koulu- ja työelämätutkimuksissa. Sukupuolentutkimus 30:1, 71-75.

Lehtonen, Jukka (2017): Review: Constructing sexualities and gendered bodies in school spaces: Nordic insights on queer and transgender students, Journal of LGBT Youth, DOI: 10.1080/19361653.2017.1405764

Lehtonen, Jukka, Hyvönen, Henri, Heikkinen, Suvi, Jyrkinen, Marjut, Kangas, Emilia, Lähdesmäki, Merja, Niemistö, Charlotta & Suutari, Timo (2017) Työelämän ja koulutuksen tasa-arvokysymykset mediassa. WeAll-hankkeen raportti. Hanken School of Economics working papers 564. Helsinki: Hanken School of Economics. https://helda.helsinki.fi/dhanken/handle/123456789/167924

Lämsä, Anna-Maija (2017). Tasa-arvo tavaksi työelämässä. Yritysetiikka 9(1), 2-3.

Lämsä, Anna-Maija – Heikkinen, Suvi – Smith, Mark – Tornikoski, Christelle 2017. The expatriate’s family as a stakeholder of the firm: A responsibility viewpoint. The International Journal of Human Resource Management, 28(20), 2916-2935.

Lämsä, Anna-Maija & Savela, Terttu (2017). Case female Forum: Developing Women’s Leadership Opportunities in Work Life. In G.D. Sardana & Tojo Thatchenkery (toim.) Knowledge Creation and Organizational Well-being. Leveraging Talent Management and Appreciative Intelligence. New Delhi: Bloomsbury, ss. 259-269.

Lämsä, Anna-Maija & Pucetaite, Raminta & Kujala, Johanna & Heikkinen, Anna & Riivari, Elinan & Medeisiene, Agne 2017. Teaching and learning business ethics in a multicultural group.International Journal of Knowledge Management Studies 8 (1/2), 83-98.

McKie, Linda & Jyrkinen, Marjut  (2017). ‘ “MyManagement”: Women managers in gendered and sexualised workplaces’, Gender in Management: An International Journal, Vol. 32 Issue: 2, pp. 98-110.

Mäkelä, Liisa & Lämsä, Anna-Maija & Heikkinen, Suvi & Tanskanen, Jussi (2017). Work-to-personal-life conflict among dual and single-career expatriates–is it different for men and women? Journal of Global Mobility 5(3), 304-316.

Niemistö Charlotta, Karjalainen Mira ja Hearn Jeff (2017): “Pakko painaa pitkää päivää”: Työn ja muun elämän väliset hämärtyvät rajat tietotyössä. Teoksessa Työaikakirja. Mika Helander, Ilkka Levä ja Sanna Saksela-Bergholm (toim.) Helsinki: Into Kustannus. 147-170.

Tuori, Annamari (2017). Näkymättömiä hiljaisuuksia: epätasa-arvo ja siitä vaikeneminen organisaatiossa. Yritysetiikka 9(1), 6-15.

Viljanen, Soilikki – Lämsä, Anna-Maija – Kaakinen, Juha 2017. Social innovation: The Y-Foundation Case. In Ajoy Kumar Dey & Tojo Thatchenkery (Eds.) Social Change, Leadership & Organizational Decision Making. New Delhi: Bloomsbury, ss. 23-33. 

Viljanen, Soilikki, Juuti, Pauli & Lämsä, Anna-Maija (2017). Yhteiskunnalliset yritykset toimintamahdollisuuksien edistäjinä. Yritysetiikka 9(1), 28-35.

2016

Heikkinen, Suvi (2016). Puolison rooli nais- ja miesjohtajien urilla Suomessa. Työelämän Tutkimus 14(1), 95-100.

Hyvönen, Henri (2016). Ruoan ja sukupuolen merkitykset syömishäiriöön sairastuneiden miesten puheessa. Sukupuolentutkimus 4/2016.

Jouhki, Jukka & Steel, Tytti (2016). Esipuhe. Teoksessa Jukka Jouhki & Tytti Steel (toim.) Etnologinen tulkinta ja analyysi: kohti avoimempaa tutkimusprosessia. Ethnos-toimite 18. Helsinki: Ethnos ry. 5-9.

Jouhki, Jukka & Steel, Tytti (toim.) (2016). Etnologinen tulkinta ja analyysi: kohti avoimempaa tutkimusprosessia. Ethnos-toimite 18. Helsinki: Ethnos ry.

Kangas, Emilia – Lämsä, Anna-Maija – Heikkinen, Suvi 2016. Miesjohtajien isyysdiskurssit. Työelämän Tutkimus 14(3), 257-275.

Karjalainen, Mira (2016). Techniques of Mind in the Cross Sea of Scientification and Spirtualization.  In  Helsinki Study of Religions. Hämäläinen, Riku, Pesonen, Heikki and Utrianen, Terhi (Eds.). pp. 370-388. Helsinki: Helsinki University Press.

Karjalainen, Mira, Charlotta Niemistö & Jeff Hearn  (2016). Tietotyöalan voittajan tyyli. Teoksessa T. Kinnunen, I. Korte-lainen ja J. Parviainen (toim.). Ruumiillisuus ja työelämä. Tampere: Vastapaino. 165-181. Tampere: Vastapaino.

Lehtonen, Jukka (2016). Experiences of Non-Heterosexual and Trans Youth on Career Choice and in the Workplace. In Köllen, Thomas (Ed.) Sexual Orientation and Transgender Issues in Organizations: Global Perspectives on LGBT Workforce Diversity. Springer, 289-306.

Lämsä, Anna-Maija (2016). Ulkonäkö korostuu johtamisessa. Aikuiskasvatus 36(4), 305-307.

Niemistö, Charlotta & Hearn, Jeff & Jyrkinen, Marjut (2016). Age and generation in everyday organisational life: neglected intersection in studying organisations. International Journal of Work Innovation, 4(1), 353-374; open access.

Penttinen, Elina & Jyrkinen, Marjut (2016). High Heels and High Expectations: Challenges of feminist teaching in neoliberalist university. Themed issue Teaching Gender and Diversity in Higher Education, Women, Gender and Research, 25(1), 68-79.

Steel, Tytti & Tuori, Annamari (2016). “Olenko minä niin eksoottinen?” Pakolaistaustaisten naisten työelämään liittyvä identiteettityö. Elore 2/2016.

Suutari, Timo, Lämsä Anna-Maija, Lähdesmäki Merja & Mattila Markku (2016). Maahanmuuttajat työvoimana maaseudun yrityksissä. Yrityksen yhteiskuntavastuun näkökulma. Helsingin yliopisto Ruralia-instituutti.

2015

Hearn, J. & Wray, S. (2015).   ‘Gender: the implications of a contested area’, with S. Wray, in J. Twigg and W. Martin (eds.), pp. 201-209. The Routledge Handbook of Cultural Gerontology, Routledge, London.

Karjalainen, Mira, Niemistö, Charlotta & Hearn, Jeff (2015). “Unpacking the problem of research access(es). The case of large knowledge-intensive international consultancies.” Qualitative research in organizations and management: an international journal 10.3 (2015): 274-293.

Lehtonen, Jukka (2015). Sukupuolen ja seksuaalisuuden moninaisuus osana laaja-alaista seksuaalikasvatusta ja heteronormatiivisuuden purkamista. Teoksessa Bildjuschkin, Katriina toim. Seksuaalikasvatuksen tueksi. Työpaperi 35/2015. Helsinki: THL, 104-115. https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/129742/TYÖ2016_35_web_korjattu.pdf?sequence=5

bursa escort