Tutkimuksella kohti tasa-arvoista työelämää

HLBTI-ihmiset ja järjestöt koronakriisissä – tutkimustietoa tarvitaan

10/09/2020

Syyskuussa järjestettiin Helsingissä vuosittainen Pride-viikko, tällä kertaa se toteutui pääasiassa etänä. Kesän Pride-tapahtumat eri puolilla maata on pääosin peruttu tai siirretty myöhemmin toteutuvaksi. Covid-19-virus ja sen aiheuttama kriisi on heijastunut monin tavoin homoihin, lesboihin, bi- ja transihmisiin sekä intersukupuolisiin eli HLBTI-ihmisiin ja heidän oikeuksiaan ajaviin kansalaisjärjestöihin.

Sukupuolen ja seksuaalisuuden moninaisuus on kuitenkin näkökulmana ollut varsin vähäinen tarkasteltaessa koronakriisin vaikutuksia. Poliitikkojen ja viranomaisten puheissa, mediassa ja tutkimuksessa teema ja näkökulma ovat loistaneet lähinnä näkymättömyydellään. Suomalaisessa mediassa on sivuttu ulkomaiden pahenevaa ihmisoikeustilannetta liittyen koronakriisin varjolla tapahtuvaan HLBTI-ihmisten kielteiseen kohteluun. Suomen osalta näkyviin on noussut lähinnä Pirkanmaan Setan yhteydessä toimivan Sinuiksi-palvelun työntekijän haastattelu, jossa hän kehotti nuoria olemaan kertomatta seksuaalisuudestaan tai sukupuolestaan koronakriisijännitteisissä kotioloissa.

HLBTI-ihmisiltä on ehditty koota vain vähän tietoa kyselyillä koronakriisikokemuksista. Pelastakaa Lapset –järjestön kyselyssä koottiin tietoa nuorilta covid-19-kokemuksista ja myös kyselyyn vastanneiden (N=3129) seksuaalisesta suuntautumisesta sekä sukupuoli-identiteetistä. Seksuaali- tai sukupuolivähemmistöön kuuluvia vastaajista oli 548 eli merkittävä osa. Seksuaalisen suuntautumisen perusteella vähemmistöön ilmoitti kuuluvansa 17 prosenttia. Itse raportissa ei analysoitu sateenkaarinuorten osalta tuloksia, mutta Lapsistrategian koronaryhmän raportissa aineistoa käsiteltiin. Sateenkaarinuoret kokivat verrattuna kaikkiin nuoriin selvästi useammin itsensä stressaantuneeksi (66%, kaikki 54%), ahdistuneeksi (63%, kaikki 49%) ja masentuneeksi (49%, kaikki 33%) koronakriisiin liittyvien poikkeusolojen takia.

Tutkimuksen aukkokohtia paikkaamaan lähti WeAll-hanke Strategisen tutkimuksen neuvoston rahoituksella. Erityisesti etätyötä ja moninaisten ihmisten pääsyä työelämään tarkasteleva tutkimushanke jatkuu vuoden 2021 loppuun. Sen yhteydessä tutkitaan myös HLBTI-ihmisten ja –kansalaisjärjestöjen kokemuksia ja näkemyksiä liittyen koronakriisiin.  HLBTI-kansalaisjärjestöiltä on jo kerätty koronakriisikokemuksista 23 sähköpostihaastattelukyselyä kesän aikana. Aineistossa tuli esiin, että pääosa järjestöjen toiminnasta on siirretty etänä tapahtuvaksi tai peruttu. Vaikka etätyöskentelyyn liittyy ongelmia eikä se tavoita kaikkia, haastattelujen perusteella näyttää siltä, että etätyö on auttanut tavoittamaan uusia kohderyhmiä ja kehittämään työtapoja. Joissain haastatteluissa nousi esiin huoli taloudesta ja lainsäädäntöhankkeiden kohtalosta. Olisikin tärkeää, että kansalaisjärjestöjen rahoitus turvattaisiin Veikkaus-tulojen vähetessäkin, ja että transihmisten sekä intersukupuolisten hoitoihin ja sukupuolen vahvistamiseen liittyvät lainsäädäntöhankkeet etenisivät itsemääräämisoikeutta kunnioittaen ja vauhdikkaasti.

Nyt syyskuussa kerätään kyselyllä tietoa HLBTI-ihmisten kokemuksista. Jos kuulut HLBTI-kohdejoukkoon, vastaa kyselyyn 30.9.2020 mennessä: https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/105785/lomake.html. Vastauksia toivotaan mahdollisimman monipuoliselta vastaajajoukolta iän, sukupuolen, asuinpaikan, työtilanteen, koulutustaustan, etnisen tai kulttuurisen taustan sekä muun tekijän osalta (esim. vammaisuus).

Jukka Lehtonen, vanhempi tutkija WeAll-hankkeessa

Lasten ja nuorten hyvinvointi koronakriisin jälkihoidossa (2020) Lapsistrategian koronaryhmän raportti lapsen oikeuksien toteutumisesta. Valtioneuvoston julkaisuja 2020:21. Helsinki: Valtioneuvosto. https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/162318

Lehtonen, Jukka (2020) Yhdenvertainen virus? HLBTI-ihmiset koronakriisissä. https://politiikasta.fi/yhdenvertainen-virus-hlbti-ihmiset-koronakriisissa/

Pelastakaa Lapset (2020) Lapsen ääni 2020 –raportti. https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/pelastakaalapset/main/2020/05/22105112/Lapsen_aani_2020_FI_web.pdf

YLE (2020) Pirkanmaan Setan toiminnanjohtaja sateenkaarinuorille: Korona-aikana ei kannata tulla ulos kaapista. https://yle.fi/uutiset/3-11307931

bursa escort