Tutkimuksella kohti tasa-arvoista työelämää

Sidosryhmät

Hankkeen avajaistapahtuma pidettiin 9.12.2015

Tutkimustiedon hyödyntäminen päätöksenteossa ja työelämän tasa-arvon edistämisessä edellyttää vuoropuhelua ja keskinäistä ymmärrystä. WeAll-hankkeessa tutkijat käyvät aktiivista keskustelua hankkeen sidosryhmien ja kokemusasiantuntijoiden kanssa.

Vuoropuhelun yhteisenä tavoitteena on hankkeen aikana tuotetun tutkimuksen, sidosryhmien ja kokemusasiantuntijoiden tuoman asiantuntemuksen hyödyntäminen alueellisessa ja valtakunnallisessa kehittämistyössä, päätöksenteossa ja epätasa-arvoa aiheuttavien tekijöiden purkamisessa.

HANKKEEN SIDOSRYHMÄTYÖSSÄ OVAT MUKANA

bursa escort