Tutkimuksella kohti tasa-arvoista työelämää

Kaksinkertainen riski? Hiv ja seksuaalinen suuntautuminen työelämässä

01/12/2016

Vuoden 2016 alussa voimaan astunut yhdenvertaisuuslainsäädäntö kieltää syrjinnän seksuaalisen suuntautumisen ja terveydentilan perusteella työelämässä. Työnantajien pitää edistää aktiivisesti yhdenvertaisuuden toteutumista. Jos ihminen on homo- tai biseksuaali ja hänellä on hiv-tartunta, hän saattaa kohdata syrjintää ja epäasiallista kohtelua sekä seksuaalisuutensa että hiv-tartuntansa takia. Työnantajat ovat olleet haluttomia tarttumaan tekoihin, joilla hiv-positiivisten ja seksuaalivähemmistöjen syrjintää olisi ehkäisty.

Suomessa on todettu 3647 hiv-tartuntaa, joista merkittävä osa (32%) on saatu miesten välisessä seksissä. Tartunnan saaneista on kuollut 468 ihmistä. 1980-luvulla enemmistö tartunnan saaneista oli homo- ja biseksuaalisia miehiä ja silloin hiv-tartunta, aids ja homous linkitettiin yhteen niin, että se aiheutti paljon pelkoja ja syrjintää. Edelleen 2000-luvulla tartunnan saaneista vuosittain vaihdellen 20-40 prosenttia on saanut sen seksissä toisen miehen kanssa. Vaikkei hiv-tartunnasta puhuttaessa sitä enää liitetä automaattisesti homoseksuaalisuuteen, miesten välinen seksi on keskeinen tapa saada tartunta. Suomessa on reilu 1000 homo- ja bimiestä, jolla on todettu hiv-tartunta, ja lisäksi useita sellaisia, jotka ovat tartunnastaan tietämättömiä. Valistusta, tukea ja erityistoimia hiv-tartuntariskien välttämiseksi vielä tarvitaan kohdennetusti miehille, joilla on seksiä miesten kanssa. Tietoa ja taitoa kohdata moninaisuus kaivataan työpaikoillakin.

Hiv-tartunnan saaneiden homo- ja bimiesten työelämäkokemuksista on vähän tutkittua tietoa. Hiv-tukikeskuksen ja Positiiviset ry:n viime vuotisen kyselytutkimuksen mukaan hiv-tartunnan saaneet homo- ja bimiehet kohtaavat edelleen syrjintää. Osallistuin kyselyn ideointiin ja analyysin kommentointiin. Kyselyyn vastasi 72 hiv-tartunnan saanutta miestä, joilla on seksiä miesten kanssa. Heistä oli kokenut syrjintää kahdeksan prosenttia hiv-tartunnan takia työelämässä. Vain reilu 10 prosenttia oli kertonut hiv-tartunnasta työpaikallaan. Varsin monilla hiv-tartunnastaan kertoneista oli kokemuksia syrjinnästä terveydentilan perusteella, vaikka myös myönteisistä kokemuksista työyhteisöissä on raportoitu. Salaaminen toimi monille keinona välttää epäasiallista kohtelua ja syrjintää. Kyselyn avovastauksissa tuli esiin ennakkoluuloiset asenteet hiv-tartunnan saaneita kohtaan kahvipöytäkeskusteluissa. Kaikki vastaajat eivät olleet tyytyväisiä myöskään työterveydenhuollon suhtautumiseen: ”Työterveyslääkäri pahoitteli, että minulla on niin vähän elinaikaa jäljellä”.

Nykyisin hyvin toimiva hiv-lääkitys laskee hi-virusmäärän niin alhaalle, ettei hiv tartu edes suojaamattomassa seksissä. Kunnollisella lääkityksellä voi elää yhtä pitkän elämän kuin muutkin. Enemmistö hiv-tartunnan saaneista onkin työelämässä. Hiv-tartuntaan liitetään edelleen turhia pelkoja, vaikka syytä ei olisi. Työnteon on todettu auttavan hiv-tartunnan saaneita nauttimaan elämästään. Työnantajien ja työtovereiden vastuulla on tehdä työyhteisöistä sellaisia, että niissä voi turvallisesti kertoa olevansa hiv-positiivinen tai homo – tai molempia yhtä aikaa. Seksuaalinen suuntautuminen ja terveydentila tulisi ottaa aktiivisesti mukaan työpaikkojen yhdenvertaisuussuunnitelmissa käsiteltäviksi syrjintäperusteiksi. Niihin liittyviä oikeudenmukaisuutta lisääviä toimia tulisi suunnitella koko työyhteisön parhaaksi.

Jukka Lehtonen, WeAll-tutkija

Lisälukemista:

Miesten kesken turvallisesti-sivut. http://miestenkesken.fi/hiv-positiivinen/8-vastuut-ja-oikeudet/

Hiv-positiiviset työelämässä. Kyselytutkimus henkilöstöhallinnossa työskenteleville ja hiv-positiivisille. Positiiviset ry.

http://www.positiiviset.fi/index.php/fi-FI/materiaalit/muut-materiaalit

bursa escort