Tutkimuksella kohti tasa-arvoista työelämää

WeAll-väitös Jyväskylän yliopistossa 18.5.2018: Naiset saavat liikuntajohtajina pienempää palkkaa kuin miehet

07/05/2018
Edes kovempi työnteko ei auta
Liikuntajohtajiksi palkatut miehet ovat useammin ex-kilpaurheilijoita, naiset korkeammin koulutettuja. Urheilijatausta selittää korkeampaa palkkaa, kertoo tuore väitöstutkimus.
Naiset saavat liikuntajohtajina keskimäärin vähemmän palkkaa kuin miehet, osoittaa Päivi Aalto-Nevalaisen tuore väitöstutkimus. Tutkimuksessa selvitettiin liikuntajohtajien palkkoja julkisella ja kolmannella sektorilla. Miesten ja naisten palkkaero oli keskimäärin 11 prosenttia. Palkkaero miesten hyväksi säilyy, vaikka otetaan huomioon esimerkiksi iän, koulutuksen, työtuntien ja alaisten määrän vaikutus. Julkisella sektorilla palkoissa ei ollut tilastollisesti merkitsevää eroa, kun taas kolmannella sektorilla ero oli 17 prosenttia.
Väitöstutkimukseen osallistui 329 liikuntajohtajaa eli yli puolet kaikista Suomen ylimmistä liikuntajohtajista.
Tutkimuksen mukaan suurin osa liikuntajohtajista on aiemmin kilpaurheillut korkealla tasolla. Kilpaurheilutausta on erityisen vahva miehillä, kun taas naisliikuntajohtajat ovat keskimäärin korkeammin koulutettuja kuin miehet. Urheilijataustainen liikuntajohtaja saa todennäköisesti korkeampaa palkkaa kuin muut.
Naisliikuntajohtajat näyttävät hyötyvän palkan suhteen miesliikuntajohtajia vähemmän tekemistään työtunneista, koulutuksestaan, verkostoitumisestaan ja työskentelystä kolmannella sektorilla.
– Tasa-arvon kannalta on ongelmallista, että samanlaiset ominaisuudet eivät johda samanlaiseen palkkaan, Aalto-Nevalainen sanoo.
Hänen mukaansa liikuntajohtajia rekrytoivien päätöksentekijöiden pitäisi pohtia asenteitaan ja käsityksiään naisista johtajina.
– Moderni ja ammattimainen liikuntajohtaminen ei voi perustua stereotypioihin, Aalto-Nevalainen sanoo.
Hänen mukaansa liikunnan sisällöllinen osaaminen voi saada liikuntajohtajien rekrytoinneissa liian suuren painoarvon verrattuna koulutukseen ja johtamisosaamiseen. Hyvä johtaminen on kivijalka liikunta-alan menestykselle, tehokkuudelle, kilpailukyvylle ja uskottavuudelle.
Väitöstutkimuksen aineisto kerättiin syksyllä 2013 sähköisellä kyselyllä.
LitM, ft Päivi Aalto-Nevalaisen johtamisen väitöskirjan ”Vertaileva tutkimus nais- ja miesjohtajien uramenestyksestä liikunta-alalla” tarkastustilaisuus perjantaina 18. toukokuuta 2018 klo 12.00, paikka Seminaarinmäki, H320. Vastaväittäjänä professori Liisa Mäkelä (Vaasan yliopisto) ja kustoksena professori Anna-Maija Lämsä (Jyväskylän yliopisto). Väitöstilaisuus on suomenkielinen.
Lisätietoja:
Päivi Aalto-Nevalainen, p. 0400 759 403, paivi.aalto-nevalainen@kolumbus.fi
Viestintäpäällikkö Liisa Harjula, p. 040 805 4403, viestinta@jyu.fi

 

bursa escort