Tutkimuksella kohti tasa-arvoista työelämää

Weall-tutkimus johtajamiesten työn ja perheen suhteesta

24/04/2017

WeAll-tutkijoiden Suvi Heikkisen ja Anna-Maija Lämsän vuoden 2017 alussa ilmestynyt tutkimus osoittaa, että puoliso on tärkeä tekijä johtajamiesten uraa koskevissa ratkaisuissa ja päätöksissä. Miehet ovat myös valmiita tekemään jonkin verran kompromisseja uransa suhteen perheen hyvinvoinnin takaamiseksi. Johtajamiesten mukaan puolisoilta voidaan saada sellaista tukea, jota organisaatiot eivät pysty tarjoamaan.

Puolison rooli miehen uralle vaihtelee. Joissakin tapauksissa puolisot neuvottelevat yhdessä aktiivisesti, miten työ ja perhe on tarkoituksenmukaista yhdistää. Neuvotteleva toimintatapa koetaan hyödylliseksi. Puoliso voi myös vastata kokonaan kodista, ja hänen työnsä määrittyy vähemmän tärkeäksi kuin miehen. Joillakin puolisoilla on puolestaan kovia vaatimuksia miehen uramenestykselle, minkä mies kokee paineena ja stressaavana. Vaikka puolison rooli voi vaihdella, tutkimus osoittaa, että johtajamiehet kuitenkin harvoin haastavat perinteistä sukupuoliroolijakoa.

Julkaisu:

Heikkinen, Suvi – Lämsä, Anna-Maija (2017). Narratives of spousal support for the careers of men in managerial posts. Gender, Work and Organization 24(2), 171-193.

Linkki Gender, Work and Organization

bursa escort