Tutkimuksella kohti tasa-arvoista työelämää

WeAll mukana Potentiaali-hankkeessa

04/11/2019

Millaisia käsityksiä ja tietoa ohjaajilla ja opettajilla on sukupuolesta, tasa-arvosta, osaamisesta ja näiden välisistä kytköksistä? Miten edellä mainittuja teemoja voitaisiin käsitellä ohjauksessa ja opetuksessa? Vaikuttavatko ennakkoasenteet tai arvot ohjaustyöhön, ja miten? Miten jokaista ohjattavaa voisi rohkaista tekemään omannäköisen koulutus- tai ammatinvalinnan ja löytämään oman potentiaalinsa?

Muun muassa näihin kysymyksiin etsitään Potentiaali-hankkeessa vastauksia ja välineitä. Hankkeen lähestymistapa koulutusvalintojen ja ammattialojen sukupuolittumiseen ja ohjauksen kehittämiseen on intersektionaalinen ja sukupuolen moninaisuuden huomioiva. WeAll:in Jukka Lehtonen on mukana hankkeen ohjausryhmässä.

bursa escort