Tutkimuksella kohti tasa-arvoista työelämää

Voittajan tyyli?

28/09/2016

Weall-hankkeen tutkijoiden Mira Karjalaisen, Charlotta Niemistön ja Jeff Hearnin tekemä tutkimus Tietotyöalan voittajan tyyli on juuri ilmestynyt teoksessa Ruumiillisuus ja työelämä (Vastapaino, toim. J. Parviainen, T. Kinnunen ja I. Kortelainen)

 

Ruumiillisuus ja työelämä

Työruumis jälkiteollisessa taloudessa

Millaisiin asentoihin työruumis taipuu palvelutaloudessa?

Miten sosiaalisia taitoja vaativaa työtä tehdään ruumiillisesti? Mitä tarkoittaa itsen yrittäjyys ja millaisin keinoin työruumista kehitetään? Kuinka rekrytoijat tunnistavat ”hyvän tyypin”?

Ruumiillisuus ja työelämä pohtii, millaisia seurauksia palvelutalouteen siirtymisellä on ollut työntekijöille, työorganisaatioille ja johtamiselle. Kyse on merkittävästä yhteiskunnallisesta murroksesta, joka koskee lähes kaikkia työikäisiä suomalaisia. Puhuttelevat tapausesimerkit käsittelevät muun muassa Nokian entisten insinöörien kokemuksia, Björn Wahlroosin finanssipääoman ruumiillisuutta sekä naisten työuupumusta.

Teos on ensimmäinen laaja suomenkielinen katsaus työruumiin tutkimukseen. Se soveltuu sosiologian, yhteiskuntapolitiikan, kulttuurintutkimuksen ja sukupuolentutkimuksen oppikirjaksi.

Kirjan kirjoittajat ovat yhteiskuntatieteiden, filosofian, kulttuuriantropologian ja kasvatustieteen tutkijoita useista eri yliopistoista ja korkeakouluista. http://vastapaino.fi/kirjat/ruumiillisuus-ja-tyoelama/

 

bursa escort