Tutkimuksella kohti tasa-arvoista työelämää

Väitös 20.11.2020: Miesten työ-perhe suhteen johtaminen organisaatioissa, WeAll-tutkija Emilia Kangas väittelee Jyväskylän yliopistossa

03/11/2020

Isyys on alkanut näkyä yhä enemmän suomalaisessa työelämässä, mutta miesten työ-perhe suhdetta tukevat johtamiskäytännöt uupuvat organisaatioista.

KTM Emilia Kankaan väitöskirjassa tutkitaan miesten työ-perhe suhdetta erityisesti johtamisen ja organisaatioiden näkökulmasta. Kankaan tutkimuksen mukaan maskuliininen johtamiskulttuuri on edelleen nähtävissä monin tavoin organisaatioissa, ja tämä heikentää miesten halukkuutta ja mahdollisuuksia osallistuvampaan isyyteen. Organisaatioissa ja erityisesti johtamisessa on yhä edelleen taipumus suosia perinteisiä maskuliinisia työnteon tapoja, kuten pitkiä työpäiviä, työnteon priorisointia muun elämän edelle ja täydellistä työlle omistautumista. Vaikka osallistuva, kokonaisvaltainen isyys on jo tunnistettu ilmiö työelämänkin kontekstissa, käytännön tasolla miesten vanhemmuuden tasavertainen tukeminen uupuu organisaatioista. Yksittäisen miehen voikin olla haastavaa toteuttaa sekä työelämän ihanteita, että toisaalta yhteiskunnassa kasvavaa vaatimusta osallistuvammasta isyydestä. Nämä ihanteet, kun ovat monin tavoin keskenään ristiriitaisia.

Emilia Kankaan väitöskirjan “Discourses of Fatherhood in Leadership and Organisations” tarkistustilaisuus pidetään marraskuun 20. päivänä 2020 kello 12. Vastaväittäjinä toimii professori Päivi Eriksson (Itä-Suomen yliopisto). Kustoksena toimii professori Anna-Maija Lämsä (Jyväskylän yliopisto). Väitöstilaisuuden kieli on suomi. Koronatilanteen vuoksi yleisö voi seurata tilaisuutta verkkovälitteisesti osoitteessa: https://r.jyu.fi/dissertation-kangas-201120

bursa escort