Tutkimuksella kohti tasa-arvoista työelämää

“Uushenkinen työ hiipii työelämään” Uusimmassa Eloressa tutkija Mira Karjalainen WeAllista käsittelee työn hämärtyviä rajoja

20/08/2018
Tutkimus tarkastelee monitieteisesti etnografisen aineiston avulla mindfulnessia ja
työn hämärtyviä rajoja uusliberalismin ja jälkimaallistumisen viitekehyksessä. Aineisto
kerättiin kansainvälisessä intensiivistä tietotyötä tekevässä muille organisaatioille palveluja tarjoavassa asiantuntijayrityksessä. Asiantuntijatyölle on nykyään tyypillistä työn
rajojen hämärtyminen sekä jatkuvat neuvottelut ja epävarmuus rajoista. Siksi tämä
maaperä on hedelmällinen erilaisille työpaikkojen mindfulness-ohjelmille, jotka ovat
nousseet organisaatioiden henkilöstöhallinnon ja johdon välineeksi. Mindfulnessin
uskotaan auttavan läsnäolossa, keskittymisessä ja tarkkaavaisuudessa ja lisäävän siten
työntekijöiden tuottavuutta ja työssä jaksamista.

Karjalainen, Mira (2018). Uushenkinen työ – Mindfulness jälkimaallistumisen, uusliberalismin ja työn hämärtyvien rajojen risteyksessä. Elore,  Vol 25(1): 107-129. Linkki artikkeliin.
bursa escort