Tutkimuksella kohti tasa-arvoista työelämää

Työelämän tutkimuspäivät 1-2.11.2018: Ehdota esitelmää työryhmään Työn ja muun elämän muuttuneet rajat johtamisen haasteena

13/06/2018
7.2.Työn ja muun elämän muuttuneet rajat johtamisen haasteena
Charlotta Niemistö, Hanken Svenska handelshögskolan ja Suvi Heikkinen, Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu
Kuvaus:
Työn ja muun elämän limittyminen, työn ennakoimattomuus ja sirpaleisuus, työpäivän venyminen, koventunut työkulttuuri, jatkuvat muutokset toimintaympäristössä sekä stressaavat olosuhteet ja työympäristö muuttavat työn ja muun elämän välistä suhdetta. Työn ja muun elämän rajojen hämärtymistä voidaan tarkastella sekä sosiaalisen että inhimillisen kestävyyden käsitteiden kautta. Sosiaalisella kestävyydellä pyritään turvaamaan henkilökohtaisista ominaisuuksista ja elämäntilanteista sekä erilaisista rakenteista riippumatta yhtäläiset mahdollisuudet osallistua työelämään. Inhimillisellä kestävyydellä viitataan työntekijän edellytyksiin säilyttää työssään niin terveytensä kuin työkykynsäkin.
Työn ja muun elämän välisten rajojen tutkimus on usein liitetty vahvimmin työn ja perheen yhdistämisen kysymyksiin. Tällöin työn ja muun elämän rajojen välinen suhde linkittyy voimakkaasti sukupuolittuneisiin hoivavastuisiin. Myös muun työn ulkopuolisen elämän moniulotteinen tarkastelu on kuitenkin nykyisen tutkimuksen mukaan tärkeää. Työn ja muun elämän rajojen hämärtyminen voi tarjota joustavuutta, mutta myös aiheuttaa hyvinvoinnin ja jaksaminen ongelmia. Myös näillä tekijöillä on todettu voivan olla linkki työn tuottavuuteen.
Tässä työryhmässä tarkastellaan työn ja muun elämän rajojen hämärtymistä sekä niiden johtamista ja hallintaa ”uudessa työssä”, muuttuvissa toiminta- ja työympäristöissä ja lisääntyneessä 24/7-taloudessa. Työryhmässä tarkastellaan erityisesti työn ja muun elämän rajoihin liittyvää johtamista, organisaatiokäytäntöjä sekä sitä, miten työn ja muun elämän välisistä rajoista puhutaan ja ei puhuta työelämässä ja organisaatioissa. Työryhmässä pohditaan myös rajojen hämärtymisen mahdollisia seurauksia eri ihmisryhmille sekä näiden vaikutuksia tasa-arvoisiin mahdollisuuksiin työelämässä. Työryhmään toivotetaan tervetulleeksi uusia avauksia myös tuottavuuskeskusteluun näistä tulokulmista. Teemoja toivotaan tarkasteltavan erityisesti iän, sukupuolen, organisaation eri tasojen ja yksilön (intersektionaalisen) aseman näkökulmista.
Toivotamme tervetulleeksi teoreettiset ja empiiriset paperit eri tieteenaloilta. Työryhmään hyväksyt esitykset esitetään tietyn ajan puitteissa ja jokaisella esittäjällä on nimetty kommentaattori. Työryhmä aloitetaan ja päätetään yhteisellä keskustelulla.
Lähetä abstraktisi (enintään 2500 merkkiä) ja muut pyydetyt tiedot palautusjärjestelmän kautta osoitteessa
https://www.lyyti.fi/reg/tyoelamantutkimuspaivat2018_cfp konferenssikoordinaattorille viimeistään maanantaina 27.8.2018 klo 16.00. Nähdään tutkimuspäivillä!
Ystävällisin terveisin työryhmän vetäjät,
Charlotta Niemistö (Hanken, johtamisen ja organisaatiotutkimuksen laitos),
Annamari Tuori (Hanken, johtamisen ja organisaatiotutkimuksen laitos),
Suvi Heikkinen (Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu, johtaminen),
Emilia Kangas (Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu, johtaminen)
WeAll-hanke
Social and Economic Sustainability of Future Working Life
www.weallfinland.fi
bursa escort