Tutkimuksella kohti tasa-arvoista työelämää

Ratkaisuja tieteestä 14.2.2019 – WeAll mukana

04/02/2019

Suuren suosion saavuttanut Ratkaisuja tieteestä -tilaisuus järjestetään 14.2.2019. Tilaisuus tuo yhteen päätöksentekijöitä, tutkijoita ja yhteiskunnallisia vaikuttajia keskustelemaan näkökulmista ja ratkaisuista suuriin yhteiskunnallisiin haasteisiin.

Strategisen tutkimuksen vuosittainen päätapahtuma järjestetään vuonna 2019 uudella nimellä, joka korostaa strategisen tutkimuksen ratkaisuhakuisuutta ja ilmiölähtöisyyttä.

Aika: 14.2.2019 klo 8.30-16.00
Paikka: Finlandia-talo (Veranda 1-4 ja Lounge), Mannerheimintie 13e, Helsinki

WeAll on mukana tapahtumassa Ratkaisukahveilla keskustelemassa mm. hyvinvoinnista ja osallisuudesta työelämässä. Tarkempi ohjelma.

Korttipakka-sessio: WeAllin julkaisuja teemoittain

Esimerkkejä WeAll-tutkijoiden julkaisuista; monet rinnakkaistallennettuina (open access) tutkijoiden omilla sivuilla.

 

Hyvinvointi ja perusturva-pakka, kortti numero 10:

Työssäkäyvien ylikuormittumisen ehkäiseminen edellyttää henkilöstöjohtamisen osaamisen ja laajemmin eettisen johtamisen ja käytäntöjen kehittämistä. Näin voidaan lieventää työelämän segregaatiota ja työn jakautumista epätasaisesti sekä vahvistaa työn ja muun elämän yhteensovittamista, jotta työ ei valuisi vapaa-aikaan, viikonloppuihin ja lomiin. (WeAll)

Hearn, Jeff, Jyrkinen, Marjut, Karjalainen, Mira, Niemistö, Charlotta and Piekkari, Rebecca (2016) ‘Top Knowledge Professional and Management Men in Transnational Companies: National, transnational and Work-family Intersections within ‘Gender-neutral’ Contexts’. In H. Peterson (ed.) Gender in Transnational Knowledge Companies, Berlin: Springer, pp. 99-118.

Heikkinen, Suvi, Kangas, Emilia and Lämsä, Anna-Maija (2019) ‘Responsible human resource management in practice: Towards a family-friendly workplace’. In: Dey A. K. and Lehtimäki, H. (edd.) Responsible Humane Strategies for Gender Equality, Empowerment and Leadership. Bloombury India.

Heikkinen, Suvi and Lämsä, Anna-Maija (2017) ‘Narratives of spousal support for the careers of men in managerial posts’, Gender, Work and Organization, 24 (2), pp. 171-193.
Kangas, Emilia, Lämsä, Anna-Maija and Heikkinen, Suvi (2017) ‘Father managers (un)doing traditional masculinity’. In Anna Pilinska (ed.) Fatherhood in Contemporary Discourse – Focus on Fathers. Oxford: Cambridge Scholars Publishing, pp. 17-30.

Karjalainen, Mira, Niemistö, Charlotta and Hearn, Jeff (2016) ‘Tietotyöalan voittajan tyyli’. In J. Parviainen, T. Kinnunen and I. Kortelainen (eds.) Ruumiillisuus ja työelämä: Työruumis jälkiteollisessa taloudessa. Tampere: Vastapaino, pp. 165-181.

Lämsä, Anna-Maija, Heikkinen, Suvi, Smith, Mark and Tornikoski, Christelle (2017) ‘The expatriate’s family as a stakeholder of the firm: A responsibility viewpoint’, The International Journal of Human Resource Management, 28 (20), pp. 2916-2935.

McKie, Linda and Jyrkinen, Marjut (2018) ‘Early to Mid-Career Women Managers: Experiences of Gendered Age, Care and Work’, in A. Broadbridge and S. Fielden Research Handbook of Diversity on Careers.  Cheltenham: Edward Elgar, pp. 44-59.

Mäkelä, Liisa, Lämsä, Anna-Maija, Heikkinen, Suvi and Tanskanen, Jussi (2017) ‘Work-to-personal-life conflict among dual and single-career expatriates – is it different for men and women?’, Journal of Global Mobility, 5(3), pp. 304-316.

Nie, Dan, Lämsä, Anna-Maija and Pucetaite, Raminta (2018) ‘Effects of Responsible Human Resource Management Practices on Female Employees’ Turnover Intentions’, Business Ethics: A European Review 27 (1), pp. 29-41.

Niemistö, Charlotta., Karjalainen, Mira and Hearn, Jeff (2017) ’”Pakko painaa pitkää päivää”: työn ja muun elämän väliset hämärtyvät rajat tietotyössä’. In M. Helander, S. Saksela-Bergholm and I. Levä (eds.) Työn ajalliset ulottuvuudet, Into: Helsinki, pp. 147-170

Been, W., van der Lippe, T., den Dulk, L., Guerreiro, M., Kanjuo-Mrčela, A. and Niemistö, C. (2017) ‘Top managers’ support for work-life arrangements in five European countries’. Social Science Research, 65, pp. 60–74.

 

Hyvinvointi ja perusturva-pakka, kortti numero 10:

Esimerkkejä WeAll-tutkijoiden julkaisuista; monet rinnakkaistallennettuina (open access) tutkijoiden omilla sivuilla.

Eriarvoisuuksista puhuttaessa ja ratkaisujen etsittäessä on huomioitava tulojen, koulutuksen ja sukupuolen lisäksi myös etninen tausta, ikä, seksuaalinen suuntautuneisuus ja alueelliset tekijät. Esimerkiksi ulkomaalaistaustaisia työllistettäessä pitää huomioida yksilölliset erot: esim. korkeasti koulutettu maahanmuuttajanainen tarvitsee erilaisia työllistämispalveluja kuin lukutaidoton maahanmuuttajanainen. (WeAll)

Jyrkinen, Marjut. Niemistö, Charlotta and Hearn, Jeff. (2017) ‘Time, Care and Career: Women top managers in the intersections of age, gender, and work/family’. In A. Mills, J. Helms Mills and I. Aaltio (eds.) Ageing, Organizations and Management:  Constructive discourses and critical perspectives; contract with Palgrave, pp. 229-251.

Kjaran, Jón Ingvar & Lehtonen, Jukka (2017) ‘Windows of opportunities: Nordic perspectives on sexual diversity in education’, International Journal of Inclusive Education, DOI: 10.1080/13603116.2017.1414319

Lehtonen, Jukka (2018) ‘Ei-heteroseksuaalisten poikien ja transnuorten kokemukset ja valinnat koulutuksessa’. Teoksessa Kivijärvi, Antti, Huuki, Tuija & Lunabba, Harry (toim.) Poikatutkimus. Tampere: Vastapaino, pp. 121-145.

Lehtonen, Jukka (2016) ‘Experiences of Non-Heterosexual and Trans Youth on Career Choice and in the Workplace’. In Köllen, Thomas (ed.) Sexual Orientation and Transgender Issues in Organizations: Global Perspectives on LGBT Workforce Diversity. Springer, pp. 289-306.

Lehtonen, Jukka, Hyvönen, Henri, Heikkinen, Suvi, Jyrkinen, Marjut, Kangas, Emilia, Lähdesmäki, Merja, Niemistö, Charlotta & Suutari, Timo (2017) Työelämän ja koulutuksen tasa-arvokysymykset mediassa. WeAll-hankkeen raportti. Hanken School of Economics working papers 564. Helsinki: Hanken School of Economics.  https://helda.helsinki.fi/dhanken/handle/123456789/167924

McKie, Linda and Jyrkinen, Marjut (2018) ‘Early to Mid-Career Women Managers: Experiences of Gendered Age, Care and Work’, in A. Broadbridge and S. Fielden (eds): Research Handbook of Diversity on Careers.  Cheltenham: Edward Elgar, pp. 44-59.

Niemistö, Charlotta, Hearn, Jeff and Jyrkinen, Marjut (2016) ‘Age and generations in everyday organisational life: Neglected intersections in studying organisations’. International Journal of Work Innovation, 1(4), pp. 353-374.

Tuori, Annamari (2017). Näkymättömiä hiljaisuuksia: epätasa-arvo ja siitä vaikeneminen organisaatiossa. Yritysetiikka 9(1), pp. 6-15.

 

Osallisuus-pakka, kortti numero: 8 Maahanmuuttajien työllistymisen tukeminen edellyttää heille räätälöityjä toimenpiteitä

 Esimerkkejä WeAll-tutkijoiden julkaisuista; monet rinnakkaistallennettuina (open access) tutkijoiden omilla sivuilla.

Keskeistä on osaaminen, ei maahanmuuttajastatus (WeAll)

Hearn, J., Shefer, T., Ratele, K. and Boonzaier, F (2019). ‘Engaging youth in activist research and pedagogical praxis: Transnational, intersectional and everyday’, in T. Shefer, J. Hearn, K. Ratele and F. Boonzaier (eds.)  Engaging Youth in Activist Research and Pedagogical Praxis: Transnational and Intersectional Perspectives on Gender, Sex, and Race, New York: Routledge, pp. 1-22.

Hearn, J., Vasquez del Aguila, E. and M. Hughson, M. (2019) (eds.) Unsustainable Institutions of Men: Transnational Dispersed Centres, Gender Power, Contradictions, London, Routledge.

Nie, Dan and Lämsä, Anna-Maija (2018) ’Chinese immigrants’ occupational well-being in Finland: The role of paternalistic leadership’. Leadership and Organization Development Journal 39 (3), pp. 340-352.

Shefer, T., Hearn, J., Ratele, K. and Boonzaier, F. (2019) (eds). Engaging Youth in Activist Research and Pedagogical Praxis: Transnational and Intersectional Perspectives on Gender, Sex, and Race, New York: Routledge.

Steel, Tytti and Jyrkinen, Marjut (2017) ‘Combined Capabilities and the Future Working Life of Immigrant Women in Finland’ ,Research on Finnish Society, 10(1), pp. 35-42, available at: http://www.finnresearch.fi/4_RFS_2017_Steel_Jyrkinen.pdf

Steel, Tytti & Tuori, Annamari (2016) ’“Olenko minä niin eksoottinen?” Pakolaistaustaisten naisten työelämään liittyvä identiteettityö’. Elore 2/2016. http://www.elore.fi/olenko-mina-niin-eksoottinen-pakolaistaustaisten-naisten-tyoelamaan-liittyva-identiteettityo/

Suutari, Timo, Lämsä Anna-Maija, Lähdesmäki Merja & Mattila Markku (2016) Maahanmuuttajat työvoimana maaseudun yrityksissä. Yrityksen yhteiskuntavastuun näkökulma. Helsingin yliopisto: Ruralia-instituutti. 

bursa escort