Tutkimuksella kohti tasa-arvoista työelämää

Professori Anna-Maija Lämsä (WeAll) Akavalaisessa: Näin esimies edistää isien vanhempainvapaiden käyttöä

02/09/2016

Miten esimies edistää isien vanhempainvapaiden käyttöä?

Isien kannustaminen lastenhoidon jakamiseen äidin kanssa on ollut jo pitkään yhteiskunnallinen tavoite Suomessa. Tilastot kuitenkin osoittavat, että Suomessa isät ovat peränpitäjiä vanhempainvapaiden käytössä verrattuna muihin Pohjoismaihin.

http://www.akava.fi/akavalainen/arjessa/esimiesverkosto/miten_esimies_edistaa_isien_vanhempainvapaiden_kayttoa

bursa escort