Tutkimuksella kohti tasa-arvoista työelämää

Onko sukupuolella väliä? – hanke edistää sukupuolten tasa-arvoa mediassa sekä poliittisessa ja taloudellisessa päätöksenteossa

01/04/2019

Sukupuolella väliä? -hankkeen ohjausryhmässä ovat mukana WeAll:in Jukka Lehtonen ja Marjut Jyrkinen. Hanke toteuttaa toimittajakoulutuksia sekä kehittää vaaleihin ja päätöksentekoon liittyvää tasa-arvotietoa. Hanke edistää myös sukupuolen moninaisuuden ja intersektionaalisuuden huomioonottamista. Hanketta toteuttaa WeAll-sidosryhmä Tasa-arvotiedon keskus (THL), ja sitä rahoittaa Euroopan Unionin perusoikeus-, tasa-arvo- ja kansalaisuusohjelma 2014–2020 (REC).

 WeAll-sidosryhmä THL:n Sukupuolella väliä? -hanke käynnisti maaliskuussa kampanjan sukupuolen merkityksestä vaaleissa. Kampanja tekee näkyväksi, kuinka äänestäjät, poliittiset päättäjät ja median edustajat voivat omilla valinnoillaan edistää sukupuolten tasa-arvoa vaaleissa ja poliittisessa päätöksenteossa. Kampanja herättelee myös pohtimaan, onko sillä merkitystä, että kansalaiset ovat tasapuolisesti edustettuina poliittisessa päätöksenteossa niin sukupuolen kuin myös iän, alkuperän ja muiden henkilöön liittyvien tekijöiden suhteen. Sukupuolella väliä? -hankkeessa tuotettu kartoitus kokoaa yhteen puolueiden tavoitteita sukupuolten tasa-arvon edistämiseksi seuraavalla eduskuntakaudella. Visualisoitu tietopaketti sisältää myös puolueiden puheenjohtajien, puoluehallitusten, nykyisten kansanedustajien sekä eduskuntavaaliehdokkaiden sukupuolijakaumat. Puoluekohtaisten tietojen lisäksi materiaaliin on nostettu puolueiden välisiä vertailuja esimerkiksi sukupuolten tasa-arvoon liittyvistä kirjauksista puolueohjelmissa ja säännöissä.

 WeAll on tehnyt aktiivista yhteistyötä THL:n Tasa-arvotiedonkeskuksen kanssa myös sukupuolen ja seksuaalisuuden moninaisuuden huomioon ottamiseksi tutkimuskyselyissä. 13.12.2018 THL järjesti sisäisen koulutuksen aiheesta, ja silloin WeAll:in Jukka Lehtonen esitelmöi keinoista vahvistaa moninaisuuden tunnistamista tutkimusprosessin eri vaiheissa. Lehtonen kirjoitti myös Tasa-arvobarometri 2017 muutosprosessista, jolla sukupuolen ja seksuaalisuuden moninaisuus saatiin mukaan tutkimusaineiston keruuseen ja analyysiin. THL julkaisi maaliskuussa Lehtosen artikkelin “Kun kaksijakoinen sukupuoliajattelu murtuu – sukupuolen ja seksuaalisuuden moninaisuus Tasa-arvobarometrissa” teoksessa ”Näkökulmia sukupuolten tasa-arvoon – analyyseja tasa-arvobarometrista 2017”.

 Puoluekartoitukseen voi tutustua myös Tasa-arvotiedon keskuksen eduskuntavaalisivulla: https://thl.fi/…/sukup…/paatoksenteko/vaalit/eduskuntavaalit

bursa escort