Tutkimuksella kohti tasa-arvoista työelämää

Esimies isien vanhempainvapaan kannustajana

14/11/2016

Professori Anna-Maija Lämsä Weall-hankkeesta: “Ylimmän johdon tuki ja arvomaailma on lähtökohta perheystävällisen organisaatiokulttuurin rakentamisessa”

Lämsä toteaa STTK:n blogissa: Isyyden on arvioitu olevan muutoksessa erityisesti nuoremman miessukupolven joukossa: ”hoivaava isyys” valtaa alaa perinteiseltä ”leiväntuoja isyydeltä”. Muutos ei kuitenkaan ole välttämättä vaikuttanut monien työpaikkojen käytäntöihin ja asenteisiin. Erityisesti miesvaltaisissa työyhteisöissä isän perhe on näkymätön, eivätkä miehet eivät ole tottuneet puhumaan perheestään ainakaan esimiehelle. Lue lisää

bursa escort