Tutkimuksella kohti tasa-arvoista työelämää

Apteekkari tarjosi töitä turvapaikanhakijalle

11/04/2017

Muhoksen apteekki otti turvapaikanhakijan työharjoitteluun. Kokemus oli niin positiivinen, että apteekkari Taije Juntunen suosittelee sellaista muillekin. Apteekki halusi toteuttaa yhteiskuntavastuutaan auttamalla turvapaikanhakijaa integroitumaan suomalaiseen yhteiskuntaan ja työelämään.

Apteekin kokemukset on luettavissa Apteekkari-lehdessä

Muhoksen apteekin kokemuksista ja maaseudun yritysten yhteiskuntavastuusta kerrotaan WeAllin raportissa.

Suutari, Timo – Lämsä, Anna-Maija – Lähdesmäki, Merja – Mattila, Markku 2016. Maahanmuuttajat työvoimana maaseudun yrityksissä − Yritysten yhteiskuntavastuun näkökulma. Raportteja 161. Helsingin yliopisto Ruralia-instituutti.

bursa escort