Tutkimuksella kohti tasa-arvoista työelämää

WeAll hyvin edustettuna Tasa-arvoasian neuvottelukunta TANEssa

Valtioneuvoston nimeämässä uudessa Tasa-arvoasian neuvottelukunta TANEssa on vankka edustus WeAll-tutkijoita. Mira Karjalainen on nimetty pysyväksi asiantuntijavarajäseneksi neuvottelukuntaan. Konsortiojohtajamme Marjut Jyrkinen on toiminut jo edellisellä kaudella Sukupuoli, talous ja valta -jaostossa ja Mira Karjalainen aloittaa Miesjaostossa. Lue lisää TANEsta

WeAll mukana Potentiaali-hankkeessa

Millaisia käsityksiä ja tietoa ohjaajilla ja opettajilla on sukupuolesta, tasa-arvosta, osaamisesta ja näiden välisistä kytköksistä? Miten edellä mainittuja teemoja voitaisiin käsitellä ohjauksessa ja opetuksessa? Vaikuttavatko ennakkoasenteet tai arvot ohjaustyöhön, ja miten? Miten jokaista ohjattavaa voisi rohkaista tekemään omannäköisen koulutus- tai ammatinvalinnan ja löytämään oman potentiaalinsa? Muun muassa näihin kysymyksiin etsitään…

Seuraava sivu »