Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /var/www/fs2/49/weallfin/public_html/wp-content/plugins/divi-builder/includes/builder/functions.php on line 4993
WeAll-tutkimushanke | WeAll
Tutkimuksella kohti tasa-arvoista työelämää

WeAll-tutkimushanke

WeAll

  • tuo uutta tietoa kestävän ja tasa-arvoisen työelämän kehittämiseen maaseudulla ja kaupungeissa
  • tuo tietoa ja keinoja ihmisten moninaisuuden tunnistamiseen ja yhdenvertaisuuden  edistämiseen
  • selvittää työhön pääsyn esteitä sekä työn ja perheen yhteensovittamista
  • tuo tutkimukseen perustuvia käytännön ehdotuksia työhyvinvoinnin parantamiseen ja työurien pidentämiseen
  • tuottaa yleistajuista tietoa työelämän kehittämistä koskevaan päätöksentekoon sekä peruspalveluiden ja etuusjärjestelmien uudistamiseen

WeAll yhdistää uudella tavalla tutkimusta ja yhteiskunnallista vuorovaikutusta. Hanke tuo dialogiin monitieteisen tutkijaryhmän ja työelämän kehittämisen parissa toimivat asiantuntijaorganisaatiot.

WeAll -hankkeen tutkimustiimi muodostuu monitieteisestä tutkijaryhmästä. Hankkeen konsortiossa ovat mukana Helsingin yliopisto, Hanken Svenska handelshögskolan sekä Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu.

Muuttuvat hoivavastuut ja työ-perhesuhteet

Tutkimme vanhemmuuden (äitiyden/isyyden) ja työn suhdetta, erilaisten työ-perhepolitiikoiden ja -käytäntöjen juurtumista organisaatioissa sekä niiden suhteita sosiaalietuuksiiin. Tutkimuksemme tuo myös tietoa naisten urakehityksen ja palkkatasa-arvon sekä nuorten naisten ja maahanmuuttajien toimintamahdollisuuksien edistämiseen työelämässä. Lisäksi selvitämme maahanmuuttajien työllistymisen mahdollisuuksia maaseudulla toimivien pk-yritysten näkökulmasta.

Tutkimuksemme perustuu intersektionaaliseen analyysiin ja tarkastelee ikää, sukupuolta, etnisyyttä ja alueellisuutta suhteessa muuttuviin sosiaalisiin arvoihin muuttuvassa taloudellisessa ympäristössä. Lisäksi tutkimus tuottaa tietoa mekanismeista, jotka sekä rajoittavat että tukevat eri ryhmien kyvykkyyksiä/mahdollisuuksia osallistua työelämään, edetä työelämässä ja luoda tyydyttävä työ-perhesuhde. Tarkastelemme työ-perhepoliitikkojen ja –käytäntöjen institutionalisoitumista organisaatioissa tuottamalla tietoa siitä, miten ne vaikuttavat eri ikäisten ja eri sukupuolta olevien ihmisten kohdalla.

YHTEYSTIEDOT
Anna-Maija Lämsä
JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULU
anna-maija.lamsa(@)jyu.fi

Sosiaalinen ja inhimillinen kestävyys työorganisaatioissa

Keskitymme tutkimuksessamme työn ja muun elämän rajojen hämärtymiseen ja työssä jaksamiseen 24/7 taloudessa. Perehdymme johtamiseen, organisaatiokäytäntöihin sekä siihen, miten työn ja muun elämän välisistä rajoista puhutaan ja ei puhuta organisaatioissa. Tarkastelemme rajoihin liittyviä kysymyksiä suhteessa eri eroihin (kuten ikään ja sukupuoleen) sekä niihin liittyviin epätasa-arvoisuuksiin.

Tuotamme tietoa, jolla edistetään työkyvyn ylläpitämistä, työurien pidentämistä, työhyvinvointia ja työelämän tasa-arvoa. Tutkimustietoa voidaan hyödyntää valmisteltaessa muutoksia kansallisiin politiikkoihin, kuten eläkeuudistukseen ja vuorotteluvapaaseen, sekä arvioidessa näiden muutosten vaikutusta työurien pidentämiseen.

YHTEYSTIEDOT
Charlotta Niemistö
HANKEN, SVENSKA HANDELSHÖGSKOLAN
charlotta
.niemisto(@)hanken.fi

Moninaisten ihmisten pääsy työelämään

Tutkimme käytäntöjä, kokemuksia ja diskursseja risteävien erojen näkökulmasta. Huomioimme tutkimuksessamme etnisyyden, sukupuolen ja sen moninaisuuden, iän, alueellisuuden, kansalaisuuden, uskonnon, kielen, vammaisuuden/kykyisyyden, yhteiskuntaluokan ja seksuaalisen suuntautumisen vaikutuksia työelämän tasa-arvon edistämisessä. Tavoitteenamme on tuottaa tietoa, jonka avulla voidaan paremmin ymmärtää työelämään pääsyyn liittyviä mahdollisuuksia ja rajoitteita sekä edistää yhdenvertaisuutta uusien keinojen, keskustelutapojen ja toimintamallien suunnittelussa.

Selvitämme tutkimuksessamme maahanmuuttajien sekä yli 50-vuotiaiden työllistymistä ja niihin liittyviä palveluja yhdessä TE-palvelujen, järjestöjen ja muiden toimijoiden kanssa. Tavoitteenamme on tuottaa tietoa ja menetelmiä, jotka edistävät tutkittavien ryhmien työllistymistä.

Tutkimme ei-heteroseksuaalisten ja transnuorten suhdetta uraan, koulutukseen ja työelämään. Tutkimus perustuu yli 1800 nuoren kysely- ja tarina-aineistoon. Tutkimuksen tavoitteena on tuottaa tietoa moninaisten nuorten uravalinnoista ja työelämäkokemuksista. Tutkimme myös työelämään pääsyyn liittyviä keskustelutapoja ja sitä, miten niissä rakennetaan moninaisia ja risteäviä eroja sekä ylläpidetään tai puretaan normatiivisuuksia. Tutkimusaineisto sisältää sosiaalisen median ja muun median, opetussuunnitelmadokumenttien ja oppikirjojen, tutkimuksen ja yhteiskunnallisten vaikuttajatahojen tekstejä.

YHTEYSTIEDOT
Jukka Lehtonen
HELSINGIN YLIOPISTO
jukka.p.lehtonen
(@)helsinki.fi

bursa escort