Tutkimuksella kohti tasa-arvoista työelämää

Kvinna, högutbildad och från utlandet? Då kan det bli tufft att komma in i det finländska arbetslivet – WeAll forskning i Yle Svenska

04/09/2019

Diskriminering och dolda arbetsplatser

För alla är det ändå inte så enkelt. En färsk avhandling visar att högutbildade invandrarkvinnor stöter på en hel del problem när de försöker få in en fot på den finländska arbetsmarknaden.

Forskare Heidi Lehtovaara intervjuade tolv kvinnor för sin pro gradu -avhandling vid Helsingfors universitet. De har kommit till Finland av olika orsaker – kärlek, studier eller flyktingskap. Det visade sig att den engelskspråkiga arbetsmarknaden var betydligt snävare än vad de sökande hade väntat sig och många arbetsplatser fanns dolda bakom nätverk som de utlandsfödda kvinnorna inte har åtkomst till.

https://svenska.yle.fi/artikel/2019/09/03/kvinna-hogutbildad-och-fran-utlandet-da-kan-det-bli-tufft-att-komma-in-i-det

bursa escort