Tutkimuksella kohti tasa-arvoista työelämää

Yle Vegassa om arbetslivet: WeAll-forskare Charlotta Niemistö i en intervju

Yle Vega, 23.5.2018: Slaget efter tolv – dagens debatt Lyssna: https://arenan.yle.fi/1-1479418

Inom pro­jek­tet WeAll är sam­hälls­sam­ver­kan lika vik­tigt som forsk­ning – WeAll forskning i HU Nyheter

WeAll-projektet tar samhällsamverkan på allvar och har fått finansiering för strategisk forskning från Finlands Akademi. Forskarna inom WeAll säger i regel alltid ja till samhällssamverkan. Samarbetspartnernas behov och önskemål tas också i beaktande. – I vårt projekt är vetenskapligt högklassig forskning och samhällssamverkan lika viktiga. Vi arbetar på ett nytt…

Nästa sida »