Forskning för ett jämlikt arbetsliv

Projektets kontaktuppgifter och forskare

I WeAll-forskningsprojektet ingår Helsingfors universitet, Hanken Svenska handelshögskolan och Jyväskylä universitet. Forskningsprojektets medlemmar har över 10 års erfarenhet av samarbete i nationella, nordiska och internationella forsknings- och utvecklingsprojekt.

I projektet, som förutom en tvärvetenskaplig dimension, ingår organisations- och ledarskapsforskning, genusvetenskap, sociologi, statsvetenskap och förvaltningsforskning, ungdomsforskning, pedagogik, etnografi och regionforskning.

TA KONTAKT MED OSS
info(@)weallfinland.fi

Helsingfors universitet

Marjut Jyrkinen

Forskningsledare, FD, docent
 • marjut.jyrkinen(@)helsinki.fi
 • +358 50 3185561
 • WEBPAGE
 • KEYWORDS ålder, kön, karriär, arbetslivet, mångfald
 

Mira Karjalainen

Interaktionsledare, forskningskoordinator, FD, docent
 • mira.karjalainen(@)helsinki.fi, Twitter: @MiraKarjalainen
 • +358504489488
 • WEBPAGE
 • KEYWORDS gränserna mellan jobb och det övriga livet, spiritualitet, kön
 

Jukka Lehtonen

Akademiforskare, Pol.dr. Dos.
 • jukka.p.lehtonen(@)helsinki.fi
 • +358 294 122 832
 • WEBPAGE
 • KEYWORDS sexualitet, mångfald av kön, utbildning och karriär, intersektionalitet, arbetslivdiskurser
 

Tytti Steel

Postdoc-forskare
 • tytti.steel(@)helsinki.fi
 • +358 294 123 310
 • WEBPAGE
 • KEYWORDS kön, klass, ålder, mångfald, mentorprogram, delaktig forskning
 

Henri Hyvönen

Doktorand, FM
 • henri.t.hyvonen(@)helsinki.fi
 • WEBPAGE
 • KEYWORDS mansforskning, kroppslighet, ork i arbetet
 

Hanken svenska handelshögskolan

Charlotta Niemistö

Postdoc-forskare
 • charlotta.niemisto(@)hanken.fi
 • +358 40 5244088
 • WEBPAGE
 • KEYWORDS gränserna mellan jobb och det övriga livet, livspussel, ork i arbetet, kön, ålder
 

Annamari Tuori

Postdoc-forskare
 • annamari.tuori(@)hanken.fi
 • +358 41 4514046
 • WEBPAGE
 • KEYWORDS tystnad i organisationer, arbetsrelaterade identiteter, intersektionalitet, ojämlikheter
 

Jeff Hearn

Professor emiritus
 • hearn(@)hanken.fi
 • +358 0503412114
 • WEBPAGE
 • KEYWORDS kön, jämnställdhet, mångfald och intersektionalitet, ledarskap, organisationer
 

Ruralia-institutet (helsingfors universitet)

Sami Kurki

Direktör, professor
 • sami.p.kurki(@)helsinki.fi
 • +358 500 811 232
 • WEBPAGE
 • KEYWORDS landsbygd, hållbarhet, småföretagsamhet, innovation
 

Merja Lähdesmäki

Äldre forskare, ED
 • merja.lahdesmaki(@)helsinki.fi
 • +358 50 415 1155
 • WEBPAGE
 • KEYWORDS småföretagsamhet, landsbygd, invandring, företagets samhällsansvar
 

Timo Suutari

Doktorand, AVM
 • timo.m.suutari(@)helsinki.fi
 • +358 50 415 1161
 • WEBPAGE
 • KEYWORDS småföretagsamhet, landsbygd, invandring, innovation och kunskapsarbete
 

Jyväskylä universitet

Anna-Maija Lämsä

Professor, ställföreträdande chef, ED
 • anna-maija.lamsa(@)jyu.fi
 • +358 40 576 7823
 • WEBPAGE
 • KEYWORDS kön, ledarskap, företagsetik, karriär, arbete-familj relation
 

Emilia Kangas

Doktorand
 • emilia.e.kangas(@)student.jyu.fi
 • +358 408 054 225
 • KEYWORDS kön, ledarskap, faderksap, karriär, relationen arbete-familj
 

Suvi Heikkinen

Postdoc-forskare, ED
 • suvi.s.heikkinen(@)jyu.fi
 • +358 40 805 3319
 • WEBPAGE
 • KEYWORDS Livspussel, karriär, arbetsliv, hållbart ledarskap, mångfald, kreativitet och innovationer
 

Dan Nie

Postdoc-forskare
 • +358 45 3554970
 • KEYWORDS kön, ledarskap, företagsetik, relationen arbete-familj
 

Shabnam A. Shaikh

Ph.D. student
 • shabnam.a.shaikh@jyu.fi
 • +358 46 5730009
 • KEYWORDS Gender; Collaborative leadership; Diverse work force; Work-related ethical values
 

Projektets internationella vetenskapliga expertgrupp

Jean Helms Mills

Professor St. Mary’s University, Docent Jyväskylä universitet och University of Eastern Finland, International Reader Svenska social- och kommunalhögskolan Helsingfors universitet
 • KEYWORDS sociology of knowledge; gender and organizations; management and organizational history; organizational culture; intersectionality; critical sensemaking
 

Linda McKie

Professor of Sociology and Social Policy, and Dean/Head of School for the School of Social and Political Science, University of Edinburgh
 

Albert Mills

Professor St. Mary’s University och 0.2 Professor of Innovation, University of Eastern Finland
 • KEYWORDS sociology of knowledge; gender and organizations; diversity at work; management and organizational history; organizational culture; intersectionality
 

Raminta Pučėtaitėn

Associate Professor Kaunas University of Technology and Vilnius University, Adjunct Professor University of Jyväskylä
 • KEYWORDS organisationer, etik i affärslivet, ledarskap, hållbarhet, mångfald