Tutkimuksella kohti tasa-arvoista työelämää

Intressentgrupper

Det krävs dialog och samförstånd för att kunna utnyttja forskningsresultat i beslutsfattandet och främja jämlikhet i arbetslivet. WeAll-projektets forskare för en aktiv diskussion med projektets intressentgrupper och med erfarenhetsexperter.

Ett gemensamt mål för dialogen under projekttiden är att den expertis som forskningen, intressentgrupperna och erfarenhetsexperterna har skapat ska användas i utvecklingen av regionala och nationella utvecklingsarbeten, i beslutsfattande och i undanröjande av faktorer som orsakar ojämlikhet.

INTRESSENTGRUPPER SOM DELTAR I PROJEKTET

bursa escort