Tutkimuksella kohti tasa-arvoista työelämää

Mentoroinnilla tehoa työnhakuun

11/11/2016

“Miksi mentorointi on niin tehokasta?” minulta kysytään usein. Koordinoin työkseni maahanmuuttajataustaisille naisille suunnattua työllistämisprojektia Monika-Naiset liitossa. Innostuin mentoroinnista osallistuttuani Väestöliiton Monikulttuurisuusyksikön kehittämään Womento-ohjelmaan.

Monika-Naiset liitossa käyttämäni ohjelma perustuu tähän samaan tehokkaaseen metodiin. Keväällä 2016 toteutin pilottiprojektina toimintaympäristöömme sovelletun ohjelman, jossa oli mukana 11 aktori-mentori-paria. Aktoreita ja mentoreita yhdisti sukupuolen lisäksi korkea koulutus. Aktorit olivat maahan muuttaneita, mentorit sekä maahan muuttaneita että Suomessa syntyneitä. Kahdeksan kuukauden mittaiseen ohjelmaan kuului kolme yhteistä tapaamista sekä lisäksi teemailtoja, joiden aiheena oli ansioluettelon työstäminen, sosiaalinen media työnhaun tukena ja yrittäjyys. Ohjelman työkieli oli suomi. Jokaisella aktorilla oli oma, henkilökohtainen tavoitteensa: esimerkiksi ansioluettelon työstäminen, työnhakutaitojen kehittäminen tai verkostoituminen. Työpaikan löytäminen oli kaikkia aktoreita yhdistävä toive. Mentorin tehtävänä oli kuitenkin tukea aktorin matkaa kohti työelämää, ei etsiä hänelle työpaikkaa. Tulokset olivat erinomaisia: tällä hetkellä 11 ohjelmaan osallistuneesta aktorista 9 on kiinni työelämässä. Seuraava mentorointiohjelmamme käynnistyi syyskuun lopussa Kulttuurikeskus Caisan tiloissa.

Osaavat naiset-projektia (2011-2016) rahoittaa Uudenmaan TE-toimisto. Monika-Naiset liitto ry. on sosiaalialalla toimiva monikulttuurinen järjestö, joka kehittää ja tarjoaa erityispalveluja väkivaltaa kokeneille maahanmuuttajataustaisille naisille ja -lapsille, toimii asiantuntijana ja vaikuttajana etniseen yhdenvertaisuuteen ja väkivaltaan liittyvissä kysymyksissä sekä edistää kotoutumista tukemalla maahanmuuttajien kansalaistoimintaa.

Heidi Hirvonen on Osaavat naiset hankkeen vetäjä ja työskentelee Monika-Naisissa, joka on WeAll-hankkeen sidosryhmä.

 

Lisätietoja:

http://www.monikanaiset.fi
http://www.vaestoliitto.fi/monikulttuurisuus/womento/

heidi.hirvonen@monikanaiset.fi

 

AIEMMIN JULKAISTUJA SIDOSRYHMÄBLOGIN TEKSTEJÄ:

Utopiaa vai uusia mahdollisuuksia?

Työ ja muu elämä integroituu. Miten perhe istuu yhtälöön?

bursa escort