Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /var/www/fs2/49/weallfin/public_html/wp-content/plugins/divi-builder/includes/builder/functions.php on line 4993
Lisää tehoa ja käyttäjälähtöisyyttä työllisyyspalveluihin | WeAll
Tutkimuksella kohti tasa-arvoista työelämää

Lisää tehoa ja käyttäjälähtöisyyttä työllisyyspalveluihin

21/10/2019

Ulkomaalaistaustaisille suunnattuja työllisyys- ja yrittäjyyspalveluita käsiteltiin WeAll-tutkimuskonsortion ja kumppaneiden järjestämässä ratkaisuriihessä. Tilaisuuden tavoitteena oli yhteiskehittäminen ja siihen osallistui palveluiden käyttäjiä, tuottajia, rahoittajia sekä tutkijoita. Keskusteluissa tuli esiin kaksi suurta kehityskohdetta.

Ensimmäinen haaste liittyy palveluiden saavutettavuuteen. Työllisyyspalveluihin liittyvä kieli, esimerkiksi hallinnolliset termit, saattavat olla vaikeita hahmottaa, eikä esimerkiksi kaikkia lomakkeita ole saatavilla edes englanniksi. Työllistymiseen liittyvää tietoa kannattaisi nykyistä enemmän tuottaa myös suurimpien ulkomaalaistaustaisten kieliryhmien omilla kielillä, jotta polku työllistymiseen tulisi joutuisammaksi. Monille ulkomaalaistaustaisille työnhakijoille on epäselvää, mitkä kaikki työllistämispalvelut ovat heidän käytettävissään. Palvelun kuvaamisessa olisi siis hyvä kertoa selkeästi, kenelle se on tarkoitettu ja tarkastella esimerkiksi nettisivujen tekstejä sellaisen henkilön näkökulmasta, joka ei tunne organisaatiota tai sen käyttämää terminologiaa. Esimerkiksi selkokielen käyttäminen auttaisi myös monia suomalaistaustaisia työnhakijoita.

Toinen keskusteluissa esiin tullut aihekokonaisuus liittyy verkostoitumiseen ja työllisyyspalveluiden tehostamiseen esimerkiksi yritysyhteistyön kautta. Palveluiden kapea-alaisuus ja sirpaleisuus tuovat palveluketjuun tehottomuutta. Pahimmassa tapauksessa työnhakija joutuu käymään saman tyyppisiä kursseja moneen kertaan, koska muuta ei ole tarjolla. Palvelujen tuottajatkin voisivat siis verkostoitua keskenään, jotta osaisivat paremmin ohjata työnhakijoita hyödyntämään olemassaolevia kursseja ja palveluita. Tähän tarkoitukseen on perustettu kotouttamisentukena.fi -sivusto, jonne esimerkiksi järjestöt voivat ilmoittaa omasta kurssi- ja palvelutarjonnastaan. Myös esimerkiksi International House Helsinki sai kehuja ratkaisuriihen osallistujilta.

Keskusteluissa todettiin, että palvelun tuottajien ja yritysten yhteistyö ei ole nykyisellään riittävää. Lisäksi osallistujat kannattivat erilaisten mentorointimallien kehittämistä. Palveluiden tuottajilta toivottiin siis tavoitteellisen, työelämään liittyvän verkostoitumisen fasilitoimista. Yritysyhteistyö ja mentorointi ovat keinoja, joilla voidaan vauhdittaa erityisesti korkeasti koulutettujen työllistymistä. Ratkaisuriihen osallistujat olivat yksimielisiä siitä, että TE-palvelut eivät nykyisellään pysty tarpeeksi hyvin edistämään korkeasti koulutettujen työllistymistä. Suomen tai ruotsin kielen osaaminen on korkeasti koulutetuille usein suuri kynnys omalle alalle työllistymisessä. Aiemmassa WeAll-tutkimuksessa on käynyt ilmi, että ainakin osa korkeasti koulutetuista työnhakijoista kaipaa lisää edistyneemmän tason suomen kursseja. Kielikoulutusta on koottu yhteen finnishcourses.fi -sivustolle. 

Ratkaisuriihen järjestivät EntreFox-hanke, työ- ja elinkeinoministeriön kotouttamisen osaamiskeskus, WeAll-tutkimuskonsortio ja Women to Work -hanke (Helsingin kaupungin TYP palvelut) Helsingin yliopiston Tiedekulmassa 24.9.2019. Yhteistyössä mukana myös Suomen Yrittäjät ja NewCo Helsinki.

Tytti Steel

Kiitos Helsingin yliopiston opiskelijoille, jotka kirjoittivat tapahtuman keskusteluista muistiinpanot osana WeAll-hankkeen järjestämää sukupuolentutkimuksen kurssia Työelämän tasa-arvo ja yhdenvertaisuus.

bursa escort