Tutkimuksella kohti tasa-arvoista työelämää

Julkaisut

2018

Isler, Corinne & Jyrkinen, Marjut (2018) ‘The Normalization of Prostitution in Switzerland: The Origin of Policies’, Dignity: A Journal on Sexual Exploitation and Violence, 3(2). http://digitalcommons.uri.edu/dignity/vol3/iss2/4

Jauhiainen, Annukka, Lehtonen, Jukka & Ylitapio-Mäntylä, Outi (2018) Sukupuoli, moninaisuus ja risteävät erot koulutuksen ja kasvatustieteen haasteena. Pääkirjoitus teemanumerossa ”Sukupuoli ja risteävät erot kasvatuksessa ja koulutuksessa”. Kasvatus 49:3, 183-185.

Jauhiainen, Annukka, Lehtonen, Jukka & Ylitapio-Mäntylä, Outi (2018) Sukupuoli ja risteävät erot kasvatuksessa ja koulutuksessa –teemanumeron toimitustyö. Kasvatus 49:3.

Karjalainen, Mira (2018). Uushenkinen työ: mindfulness jälkimaallistumisen, uusliberalismin ja työn hämärtyvien rajojen risteyksessä. Elore 1/2018. https://journal.fi/elore/article/view/72818/34599

Karjalainen, Mira (2018). Käänne henkisyyteen. Kimmo Ketola, Tuomas Martikainen ja Teem Taira: Uskontosiosologia. Helsinki: Gaudeamus. s. 242-254.

Lehtonen, Jukka (2018) Sukupuoli ja risteävät erot median työelämä- ja koulutusteksteissä. Kasvatus 49:3, 232-237.

Lehtonen, Jukka (2018) Ei-heteroseksuaalisten poikien ja transnuorten kokemukset ja valinnat koulutuksessa. Teoksessa Kivijärvi, Antti, Huuki, Tuija & Lunabba, Harry (toim.) Poikatutkimus. Tampere: Vastapaino, 121-145.

Lehtonen, Jukka & Taavetti, Riikka (2018) Ambivalent Positions and Challenging Contexts in Researching “Rainbow Youth” in Finland. In Hearn, Jeff, Shefer, Tamara, Ratele, Kopano & Boonzaier, Floretta (eds.) Engaging Youth in Activism, Research and Pedagogical Praxis: Transnational and Intersectional Perspectives on Gender, Sex, and Race. New York & London: Routledge, 75-90.

Lehtonen, Jukka (2018) Lapset ja nuoret sateenkaaren väreissä. Kirja-arvio teoksista Aarnio, Kia; Kallinen, Kati; Kylmä, Jari; Solantaus, Tytti & Rotkirch, Anna. 2017. Sateenkaariperheiden lasten ja nuorten hyvinvointi ja kokemukset. Helsinki: Väestöliitto. ja Hästbacka, Noora & Sirén, Inka. 2017. ”Ehkä ne on senkin takia ollu hiljaa”. Ammattilaisten valmiudet kohdata sateenkaarinuoria ja huomioida moninaisuutta päihde- ja mielenterveyspalveluissa. Helsinki: Nuorisotutkimusseura. Kasvatus 49:3, 255-258.

Lämsä, Anna-Maija – Auvinen, Tommi – Heikkinen, Suvi – Sintonen, Teppo (2018). Narrativity and its application in business ethics research. Baltic Journal of Management 13 (2), 279-296.

Lämsä, Anna-Maija – Keränen, Anne – Savela Terttu (2018). Vauhtia vastuullisuuteen –Naisten johtamiskoulutuksen vaikuttavuusE-pooki 28. Oulu: Oulun ammattikorkeakoulu. Luettavissa osoitteessa: https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/147870/ePooki%2028_2018.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Lämsä, A.-M., & Riivari, E. (2018). Eettinen organisaatiokulttuuri edistää innovatiivisuutta. Teoksessa Soilikki Viljanen & Pauli Juuti (toim.) Arvovallankumous : eettisyys innovaatioiden lähteenä yhteiskunnallisissa yrityksissä, ss. 140-148. Helsinki: Edita.

McKie, L. and Jyrkinen, M. (2018) ‘Early to Mid-Career Women Managers: Experiences of Gendered Age, Care and Work’, in A. Broadbridge and S. FieldenResearch Handbook of Diversity on Careers.  Cheltenham: Edward Elgar, pp. 44-59.

Nie, Dan & Lämsä, Anna-Maija 2018. Chinese immigrants’ occupational well-being in Finland: The role of paternalistic leadership. Leadership & Organization Development Journal, 39(3), 340-352.

Nie, Dan & Lämsä, Anna-Maija & Pucetaite, Raminta 2018. Effects of Responsible Human Resource Management Practices on Female Employees’ Turnover Intentions. Business Ethics: A European Review 27(1), 29-41.

Taavetti, Riikka & Lehtonen, Jukka (2018) Metodologisia ja eettisiä kysymyksiä sateenkaarinuorten etnografisessa ja osallistavassa tutkimuksessa. Teoksessa Honkatukia, Päivi & Kiilakoski, Tomi (toim.) Miten tutkia nuoria ja nuorisotyötä? Tampere: Vastapaino.

TULOSSA:

Lämsä, Anna-Maija & Savela, Terttu (tulossa 2018). The Effects of Leadership Development on Women’s Career Success. International Journal of Human Resources Management and Development.

 

 

2017

Been, W., van der Lippe, T., den Dulk, L., Guerreiro, M., Kanjuo-Mrčela, A. and Niemistö, C. (2017): Top managers’ support for work-life arrangements in five European countries. Social Science Research, Volume 65, July 2017, 60–74.

Hearn, Jeff & Jyrkinen, Marjut & Karlajainen, Mira & Niemistö, Charlotta & Piekkari, Rebecca (2017). Men and Masculinities in Large Transnational Companies: National-transnational intersections amongst knowledge professionals and managers’. In H. Peterson, H. (ed.) Gender in Transnational Knowledge Companies, Springer, Berlin: 99-118.

Heikkinen, Suvi & Lämsä, Anna-Maija (2017). Narratives of spousal support for the careers of men in managerial posts. Gender, Work and Organization 24(2), 171-193.

Häyrynen, Heli – Lämsä, Anna-Maija 2017. The Meaning of Military Leadership Training to Women’s Competency. In Ajoy Kumar Dey & Tojo Thatchenkery (Eds.) Social Change, Leadership & Organizational Decision Making. New Delhi: Bloomsbury, ss. 205-215.

Islam, Gazi, Marie Holm, and Mira Karjalainen. “Sign of the times: Workplace mindfulness as an empty signifier.” Organization (2017): 1350508417740643. http://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/1350508417740643

Jyrkinen, M. & Niemistö, C. & Hearn, J.  ‘Time, Care and Career: Women top managers in the intersections of age, gender, and work/family’. In  I. Aaltio, A. J. Mills, J. & Helms Mills (Eds.) Ageing, Organizations and Management:  Constructive discourses and critical perspectives. Palgrave. Pp. 229-251.

Kangas, Emilia, Lämsä Anna-Maija & Heikkinen Suvi (2017).  Father Managers (Un)Doing Traditional Masculinity. In Anna Pilinska (ed.) Fatherhood in Contemporary Discourse – Focus on Fathers, Cambridge Scholars Publishing, UK: 17-30.

Kjaran, Jón Ingvar & Lehtonen, Jukka (2017) Windows of opportunities: Nordic perspectives on sexual diversity in education. International Journal of Inclusive Education, DOI: 10.1080/13603116.2017.1414319

Lehtonen, Jukka (2017) Troubling normativities? Constructing sexual and gender diversity in the educational work of Finnish LGBTI human rights association Seta. In Vaahtera, Touko, Niemi, Anna-Maija, Lappalainen, Sirpa & Beach, Dennis (eds.) Troubling educational cultures in the Nordic countries. London: The Tufnell Press, 117-139.

Lehtonen, Jukka (2017) Hankala kysymys. Intersukupuolisuus suomalaisissa koulu- ja työelämätutkimuksissa. Sukupuolentutkimus 30:1, 71-75.

Lehtonen, Jukka (2017): Review: Constructing sexualities and gendered bodies in school spaces: Nordic insights on queer and transgender students, Journal of LGBT Youth, DOI: 10.1080/19361653.2017.1405764

Lehtonen, Jukka, Hyvönen, Henri, Heikkinen, Suvi, Jyrkinen, Marjut, Kangas, Emilia, Lähdesmäki, Merja, Niemistö, Charlotta & Suutari, Timo (2017) Työelämän ja koulutuksen tasa-arvokysymykset mediassa. WeAll-hankkeen raportti. Hanken School of Economics working papers 564. Helsinki: Hanken School of Economics. https://helda.helsinki.fi/dhanken/handle/123456789/167924

 

Lämsä, Anna-Maija (2017). Tasa-arvo tavaksi työelämässä. Yritysetiikka 9(1), 2-3.

Lämsä, Anna-Maija – Heikkinen, Suvi – Smith, Mark – Tornikoski, Christelle 2017. The expatriate’s family as a stakeholder of the firm: A responsibility viewpoint. The International Journal of Human Resource Management, 28(20), 2916-2935.

Lämsä, Anna-Maija & Savela, Terttu (2017). Case female Forum: Developing Women’s Leadership Opportunities in Work Life. In G.D. Sardana & Tojo Thatchenkery (toim.) Knowledge Creation and Organizational Well-being. Leveraging Talent Management and Appreciative Intelligence. New Delhi: Bloomsbury, ss. 259-269.

Lämsä, Anna-Maija & Pucetaite, Raminta & Kujala, Johanna & Heikkinen, Anna & Riivari, Elinan & Medeisiene, Agne 2017. Teaching and learning business ethics in a multicultural group.International Journal of Knowledge Management Studies 8 (1/2), 83-98.

McKie, Linda & Jyrkinen, Marjut  (2017). ‘ “MyManagement”: Women managers in gendered and sexualised workplaces’, Gender in Management: An International Journal, Vol. 32 Issue: 2, pp. 98-110.

Mäkelä, Liisa & Lämsä, Anna-Maija & Heikkinen, Suvi & Tanskanen, Jussi (2017). Work-to-personal-life conflict among dual and single-career expatriates–is it different for men and women? Journal of Global Mobility 5(3), 304-316.

Niemistö Charlotta, Karjalainen Mira ja Hearn Jeff (2017): “Pakko painaa pitkää päivää”: Työn ja muun elämän väliset hämärtyvät rajat tietotyössä. Teoksessa Työaikakirja. Mika Helander, Ilkka Levä ja Sanna Saksela-Bergholm (toim.) Helsinki: Into Kustannus. 147-170.

Tuori, Annamari (2017). Näkymättömiä hiljaisuuksia: epätasa-arvo ja siitä vaikeneminen organisaatiossa. Yritysetiikka 9(1), 6-15.

Viljanen, Soilikki – Lämsä, Anna-Maija – Kaakinen, Juha 2017. Social innovation: The Y-Foundation Case. In Ajoy Kumar Dey & Tojo Thatchenkery (Eds.) Social Change, Leadership & Organizational Decision Making. New Delhi: Bloomsbury, ss. 23-33. 

Viljanen, Soilikki, Juuti, Pauli & Lämsä, Anna-Maija (2017). Yhteiskunnalliset yritykset toimintamahdollisuuksien edistäjinä. Yritysetiikka 9(1), 28-35.

2016

Heikkinen, Suvi (2016). Puolison rooli nais- ja miesjohtajien urilla Suomessa. Työelämän Tutkimus 14(1), 95-100.

Hyvönen, Henri (2016). Ruoan ja sukupuolen merkitykset syömishäiriöön sairastuneiden miesten puheessa. Sukupuolentutkimus 4/2016.

Jouhki, Jukka & Steel, Tytti (2016). Esipuhe. Teoksessa Jukka Jouhki & Tytti Steel (toim.) Etnologinen tulkinta ja analyysi: kohti avoimempaa tutkimusprosessia. Ethnos-toimite 18. Helsinki: Ethnos ry. 5-9.

Jouhki, Jukka & Steel, Tytti (toim.) (2016). Etnologinen tulkinta ja analyysi: kohti avoimempaa tutkimusprosessia. Ethnos-toimite 18. Helsinki: Ethnos ry.

Kangas, Emilia – Lämsä, Anna-Maija – Heikkinen, Suvi 2016. Miesjohtajien isyysdiskurssit. Työelämän Tutkimus 14(3), 257-275.

Karjalainen, Mira (2016). Techniques of Mind in the Cross Sea of Scientification and Spirtualization.  In  Helsinki Study of Religions. Hämäläinen, Riku, Pesonen, Heikki and Utrianen, Terhi (Eds.). pp. 370-388. Helsinki: Helsinki University Press.

Karjalainen, Mira, Charlotta Niemistö & Jeff Hearn  (2016). Tietotyöalan voittajan tyyli. Teoksessa T. Kinnunen, I. Korte-lainen ja J. Parviainen (toim.). Ruumiillisuus ja työelämä. Tampere: Vastapaino. 165-181. Tampere: Vastapaino.

Lehtonen, Jukka (2016). Experiences of Non-Heterosexual and Trans Youth on Career Choice and in the Workplace. In Köllen, Thomas (Ed.) Sexual Orientation and Transgender Issues in Organizations: Global Perspectives on LGBT Workforce Diversity. Springer, 289-306.

Lämsä, Anna-Maija (2016). Ulkonäkö korostuu johtamisessa. Aikuiskasvatus 36(4), 305-307.

Niemistö, Charlotta & Hearn, Jeff & Jyrkinen, Marjut (2016). Age and generation in everyday organisational life: neglected intersection in studying organisations. International Journal of Work Innovation, 4(1), 353-374; open access.

Penttinen, Elina & Jyrkinen, Marjut (2016). High Heels and High Expectations: Challenges of feminist teaching in neoliberalist university. Themed issue Teaching Gender and Diversity in Higher Education, Women, Gender and Research, 25(1), 68-79.

Steel, Tytti & Tuori, Annamari (2016). “Olenko minä niin eksoottinen?” Pakolaistaustaisten naisten työelämään liittyvä identiteettityö. Elore 2/2016.

Suutari, Timo, Lämsä Anna-Maija, Lähdesmäki Merja & Mattila Markku (2016). Maahanmuuttajat työvoimana maaseudun yrityksissä. Yrityksen yhteiskuntavastuun näkökulma. Helsingin yliopisto Ruralia-instituutti.

 

2015

Hearn, J. & Wray, S. (2015).   ‘Gender: the implications of a contested area’, with S. Wray, in J. Twigg and W. Martin (eds.), pp. 201-209. The Routledge Handbook of Cultural Gerontology, Routledge, London.

Karjalainen, Mira, Niemistö, Charlotta & Hearn, Jeff (2015). “Unpacking the problem of research access(es). The case of large knowledge-intensive international consultancies.” Qualitative research in organizations and management: an international journal 10.3 (2015): 274-293.

Lehtonen, Jukka (2015). Sukupuolen ja seksuaalisuuden moninaisuus osana laaja-alaista seksuaalikasvatusta ja heteronormatiivisuuden purkamista. Teoksessa Bildjuschkin, Katriina toim. Seksuaalikasvatuksen tueksi. Työpaperi 35/2015. Helsinki: THL, 104-115. https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/129742/TYÖ2016_35_web_korjattu.pdf?sequence=5