Tutkimuksella kohti tasa-arvoista työelämää
WeAll-tutkimushanke

Yhteiskunnallisesti ja taloudellisesti kestävä tulevaisuuden työelämä

Tutkijablogi

Kaksinkertainen riski? Hiv ja seksuaalinen suuntautuminen työelämässä

Vuoden 2016 alussa voimaan astunut yhdenvertaisuuslainsäädäntö kieltää syrjinnän seksuaalisen suuntautumisen ja terveydentilan perusteella työelämässä. Työnantajien pitää edistää aktiivisesti yhdenvertaisuuden toteutumista. Jos ihminen on homo- tai biseksuaali ja hänellä on hiv-tartunta, hän saattaa kohdata syrjintää ja epäasiallista kohtelua sekä seksuaalisuutensa että hiv-tartuntansa takia. Työnantajat ovat olleet haluttomia tarttumaan tekoihin, joilla hiv-positiivisten ja seksuaalivähemmistöjen syrjintää olisi ehkäisty. Suomessa on todettu 3647 hiv-tartuntaa, joista merkittävä osa (32%) on saatu miesten välisessä seksissä. Tartunnan saaneista on kuollut 468 ihmistä. 1980-luvulla enemmistö tartunnan saaneista oli homo- ja biseksuaalisia miehiä ja silloin hiv-tartunta, aids ja homous linkitettiin yhteen niin, että se aiheutti paljon pelkoja ja syrjintää. Edelleen 2000-luvulla tartunnan saaneista vuosittain vaihdellen 20-40 prosenttia on saanut sen seksissä toisen miehen kanssa.  Vaikkei hiv-tartunnasta puhuttaessa sitä enää liitetä automaattisesti homoseksuaalisuuteen, miesten välinen seksi on keskeinen tapa saada tartunta. Suomessa on reilu 1000 homo- ja bimiestä, jolla on todettu hiv-tartunta, ja lisäksi useita sellaisia, jotka ovat tartunnastaan tietämättömiä. Valistusta, tukea ja erityistoimia hiv-tartuntariskien välttämiseksi vielä tarvitaan kohdennetusti miehille, joilla on seksiä miesten kanssa. Tietoa ja taitoa kohdata moninaisuus kaivataan työpaikoillakin. Hiv-tartunnan saaneiden homo- ja bimiesten työelämäkokemuksista on vähän tutkittua tietoa. Hiv-tukikeskuksen ja Positiiviset ry:n viime vuotisen kyselytutkimuksen mukaan hiv-tartunnan saaneet homo- ja bimiehet kohtaavat edelleen syrjintää. Osallistuin kyselyn ideointiin ja analyysin kommentointiin. Kyselyyn vastasi 72 hiv-tartunnan saanutta miestä, joilla on seksiä miesten kanssa. Heistä oli kokenut syrjintää kahdeksan prosenttia hiv-tartunnan takia työelämässä. Vain reilu 10 prosenttia oli kertonut hiv-tartunnasta työpaikallaan. Varsin monilla hiv-tartunnastaan kertoneista oli kokemuksia syrjinnästä terveydentilan perusteella, vaikka myös myönteisistä kokemuksista työyhteisöissä on raportoitu. Salaaminen toimi monille keinona välttää epäasiallista kohtelua ja syrjintää. Kyselyn avovastauksissa tuli esiin ennakkoluuloiset asenteet hiv-tartunnan saaneita kohtaan kahvipöytäkeskusteluissa. Kaikki vastaajat eivät olleet tyytyväisiä myöskään työterveydenhuollon suhtautumiseen: ”Työterveyslääkäri pahoitteli, että minulla on niin vähän elinaikaa jäljellä”. Nykyisin hyvin toimiva hiv-lääkitys laskee hi-virusmäärän niin alas, ettei hiv tartu edes suojaamattomassa seksissä. Kunnollisella lääkityksellä voi elää yhtä pitkän elämän kuin muutkin. Enemmistö hiv-tartunnan saaneista onkin työelämässä. Hiv-tartuntaan liitetään edelleen turhia pelkoja, vaikka syytä ei olisi. Työnteon on todettu auttavan hiv-tartunnan saaneita nauttimaan elämästään. Työnantajien ja työtovereiden vastuulla on tehdä työyhteisöistä sellaisia, että niissä voi turvallisesti kertoa olevansa hiv-positiivinen tai homo – tai molempia yhtä aikaa. Seksuaalinen suuntautuminen ja terveydentila tulisi ottaa aktiivisesti mukaan työpaikkojen yhdenvertaisuussuunnitelmissa käsiteltäviksi syrjintäperusteiksi. Niihin liittyviä oikeudenmukaisuutta lisääviä toimia tulisi suunnitella koko työyhteisön parhaaksi. Jukka Lehtonen, WeAll-tutkija   Joulukuun 1. on Maailman terveysjärjestö WHO:n julistama Maailman aids-päivä.   Lisälukemista: Miesten kesken turvallisesti-sivut http://miestenkesken.fi/hiv-positiivinen/8-vastuut-ja-oikeudet/ Hiv-positiiviset työelämässä. Kyselytutkimus henkilöstöhallinnossa työskenteleville ja hiv-positiivisille. Positiiviset ry. http://www.positiiviset.fi/index.php/fi-FI/materiaalit/muut-materiaalit    

Sidosryhmäblogi

Mentoroinnilla tehoa työnhakuun

"Miksi mentorointi on niin tehokasta?" minulta kysytään usein. Koordinoin työkseni maahanmuuttajataustaisille naisille suunnattua työllistämisprojektia Monika-Naiset liitossa. Innostuin mentoroinnista osallistuttuani Väestöliiton Monikulttuurisuusyksikön kehittämään Womento-ohjelmaan. Monika-Naiset liitossa käyttämäni ohjelma perustuu tähän samaan tehokkaaseen metodiin. Keväällä 2016 toteutin pilottiprojektina toimintaympäristöömme sovelletun ohjelman, jossa oli mukana 11 aktori-mentori-paria. Aktoreita ja mentoreita yhdisti sukupuolen lisäksi korkea koulutus. Aktorit olivat maahan muuttaneita, mentorit sekä maahan muuttaneita että Suomessa syntyneitä. Kahdeksan kuukauden mittaiseen ohjelmaan kuului kolme yhteistä tapaamista sekä lisäksi teemailtoja, joiden aiheena oli ansioluettelon työstäminen, sosiaalinen media työnhaun tukena ja yrittäjyys. Ohjelman työkieli oli suomi. Jokaisella aktorilla oli oma, henkilökohtainen tavoitteensa: esimerkiksi ansioluettelon työstäminen, työnhakutaitojen kehittäminen tai verkostoituminen. Työpaikan löytäminen oli kaikkia aktoreita yhdistävä toive. Mentorin tehtävänä oli kuitenkin tukea aktorin matkaa kohti työelämää, ei etsiä hänelle työpaikkaa. Tulokset olivat erinomaisia: tällä hetkellä 11 ohjelmaan osallistuneesta aktorista 9 on kiinni työelämässä. Seuraava mentorointiohjelmamme käynnistyi syyskuun lopussa Kulttuurikeskus Caisan tiloissa. Osaavat naiset-projektia (2011-2016) rahoittaa Uudenmaan TE-toimisto. Monika-Naiset liitto ry. on sosiaalialalla toimiva monikulttuurinen järjestö, joka kehittää ja tarjoaa erityispalveluja väkivaltaa kokeneille maahanmuuttajataustaisille naisille ja -lapsille, toimii asiantuntijana ja vaikuttajana etniseen yhdenvertaisuuteen ja väkivaltaan liittyvissä kysymyksissä sekä edistää kotoutumista tukemalla maahanmuuttajien kansalaistoimintaa. Heidi Hirvonen on Osaavat naiset hankkeen vetäjä ja työskentelee Monika-Naisissa, joka on WeAll-hankkeen sidosryhmä.   Lisätietoja: http://www.monikanaiset.fi http://www.vaestoliitto.fi/monikulttuurisuus/womento/ heidi.hirvonen@monikanaiset.fi   AIEMMIN JULKAISTUJA SIDOSRYHMÄBLOGIN TEKSTEJÄ: Utopiaa vai uusia mahdollisuuksia? Työ ja muu elämä integroituu. Miten perhe istuu yhtälöön?
etusivu

WeAll-hankkeessa tutkimme, millaiset tekijät tukevat ja rajoittavat erilaisten ihmisten mahdollisuuksia työelämässä. Väestörakenteen muutokset, alueelliset erot, työn ja yksityiselämän yhdistäminen sekä organisaatioiden ja johtamisen käytännöt vaikuttavat näihin mahdollisuuksiin. Tarkastelemme työelämää iän, sukupuolen, sosiaalisen aseman, etnisyyden, seksuaalisen suuntautumisen ja asuinpaikan näkökulmista. Tuotamme tutkimustietoa työelämän tasa-arvoa ja hyvinvointia koskevaan keskusteluun ja päätöksentekoon vuoropuhelussa sidosryhmien ja kokemusasiantuntijoiden kanssa.

Ajankohtaista

Yle Kultakuume 1.12.2016: Työpaikalla täytyy näyttää terveeltä ja hyvinvoivalta, puhumassa tutkija Mira Karjalainen Weall-hankkeesta

Työpaikalla täytyy näyttää terveeltä ja hyvinvoivalta

Yle Radio 1 Kultakuume 1.12.2016 klo 15.05

Työpaikalla täytyy näyttää terveeltä ja hyvinvoivalta. Tämän ajan ihannetyöläinen on timmi ja tyylikäs. Työ vie aikamme, vapaa-aikamme ja nyt myös ruumiimme.  Millä tavalla työpaikka vaikuttaa siihen, miltä näytämme? Kultakuumeen studiossa haastateltavina ovat ”Ruumiillisuus ja työelämä” -kirjan kirjoittajat Mira Karjalainen WeAll-hankkeesta ja Taina Kinnunen Itä-Suomen yliopistosta.

http://areena.yle.fi/1-3757531

Uutiset

Esimies isien vanhempainvapaan kannustajana

Professori Anna-Maija Lämsä Weall-hankkeesta: “Ylimmän johdon tuki ja arvomaailma on lähtökohta perheystävällisen organisaatiokulttuurin rakentamisessa”

Lämsä toteaa STTK:n blogissa: Isyyden on arvioitu olevan muutoksessa erityisesti nuoremman miessukupolven joukossa: ”hoivaava isyys” valtaa alaa perinteiseltä ”leiväntuoja isyydeltä”. Muutos ei kuitenkaan ole välttämättä vaikuttanut monien työpaikkojen käytäntöihin ja asenteisiin. Erityisesti miesvaltaisissa työyhteisöissä isän perhe on näkymätön, eivätkä miehet eivät ole tottuneet puhumaan perheestään ainakaan esimiehelle. Lue lisää

WeAll järjestää Kotkassa työllisyyttä edistävää toimintaa

1.11.2016

8.11. Pestuupäivään ovat tervetulleita kaikki työllistymisestä kiinnostuneet

Onko yli 50-vuotias työnhakija ”museokamaa”, vai voiko oma paikka työelämässä löytyä vähän vanhempanakin? Miten alueellisuus vaikuttaa mahdollisuuksiin työelämässä?

Näihin kysymyksiin etsitään vastauksia WeAll-tutkimushankkeessa, joka rantautuu Kotkan Merikeskus Vellamoon marraskuussa. 50+ työnhakijoille järjestetään sarja tapaamisia, joissa toimitaan yhdessä aktiivisesti jokaisen osallistujan työllistymisen eteen.

Pilottiryhmään on tullut runsaasti ilmoittautumisia ja ryhmä on jo täynnä, mutta ohjelmaan kuuluu myös kaikille avoin Pestuupäivä, johon ennakkoilmoittautumista ei tarvita.

Lämpimästi tervetuloa!

Pestuupäivä Facebookissa:
https://www.facebook.com/events/1108601372538488/

WeAll-hankkeen kanssa yhteistyössä: Merikeskus Vellamo sekä Kaakkois-Suomen TE-toimisto.

Pestuupäivä

Merikeskus Vellamo, Kotka

8.11. klo 13.30–15.45, auditorio

Pestuumarkkinat Vellamon aulatiloissa klo 13.00–16.00. Markkinoilla työnantajat ja oppilaitokset rekrytoivat uusia työntekijöitä ja esittelevät toimintaansa.

Vellamon auditoriossa kuullaan puheenvuoroja, joista saa käytännön vinkkejä ja välineitä työllistymiseen. Välissä pidetään pieni tauko, joten voit tulla kuuntelemaan juuri haluamasi esitykset.  Freelance -työstä ja itsensä johtamisesta kertoo Taivaan tulet ja Kätevä emäntä tv-sarjoista tuttu näyttelijä Minna Kivelä.

Pestuupäivän esityksiä voi seurata suorana verkossa 8.11. klo 13.30–15.45 osoitteessa http://www.dakar.fi/pestuupaiva/

13.30               Tilaisuuden avaus

Tutkijatohtori Tytti Steel, WeAll-hanke, Helsingin yliopisto:

                           Työelämän (epä)tasa-arvo tutkimuskohteena

13.45               Psykologi Heidi Virtanen, Kaakkois-Suomen TE-toimisto:

                           Miten kestää työttömyyteen ja työnhakuun liittyviä epämiellyttäviä tunteita?

14.15   Työnantaja- ja yrityspalveluiden asiantuntija Päivi Simpanen, Kaakkois-Suomen TE-toimisto:

                           Piilotyöpaikat

14.45               Yrittäjyyden kouluttaja Anne Kainlauri, Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto (Ekami)

Yrittäjyys mahdollisuutena  – Ajatuksia oman osaamisen tuotteistamisesta, yrityksen perustamisesta ja liiketoimintamahdollisuuksista

15.15               Näyttelijä Minna Kivelä

Aina stand-by -tilassa: itsensä johtaminen ja työllistyminen freelancerina

 

Tilaisuus on kaikille avoin ja maksuton. Tervetuloa!

 

 

Monika-naiset palkittiin kansainvälisenä tyttöjen päivänä

WeAll-hankkeen sidosryhmä Monika-naiset palkittiin kansainvälisenä tyttöjen päivänä 11.lokakuuta 2016.

Ranskan suurlähettiläs Serge Mostura luovutti Ranskan instituutin järjestämän palkinnon Monika-naisille kansainvälisenä tyttöjen päivänä. Monika-naiset liiton toiminnanjohtaja Jenni Tuominen piti kiitospuheen.

http://www.ambafrance-fi.org/Monika-naiset-palkittiin-Tyttojen-oikeus-kouluun-seminaarin-paatteeksi