Tutkimuksella kohti tasa-arvoista työelämää

Miesvaltaiset työpaikat ja pinttyneet epätasa-arvoisuudet

Käsillä olevan joulusesongin lelumainokset houkuttelevat lapsia kovin erilaisin mielikuvin ja viestein: siinä missä pojat leikkivät tekniikkalegoilla avaruusmaailmoissa, tytöt hoivaavat värikkäitä pehmoeläinvauvoja. Sama ajatusmalli toistuu ja uusintuu myös meidän aikuisten työelämässä – siitä huolimatta, että saatamme ajatella miesten ja naisten välisen tasa-arvon toteutuneen. Pysähdyimme pohtimaan miesvaltaisiin työpaikkoihin liittyviä epätasa-arvoisuuksia 6.11.2019 seminaarissamme…

Lisää tehoa ja käyttäjälähtöisyyttä työllisyyspalveluihin

Ulkomaalaistaustaisille suunnattuja työllisyys- ja yrittäjyyspalveluita käsiteltiin WeAll-tutkimuskonsortion ja kumppaneiden järjestämässä ratkaisuriihessä. Tilaisuuden tavoitteena oli yhteiskehittäminen ja siihen osallistui palveluiden käyttäjiä, tuottajia, rahoittajia sekä tutkijoita. Keskusteluissa tuli esiin kaksi suurta kehityskohdetta. Ensimmäinen haaste liittyy palveluiden saavutettavuuteen. Työllisyyspalveluihin liittyvä kieli, esimerkiksi hallinnolliset termit, saattavat olla vaikeita hahmottaa, eikä esimerkiksi kaikkia lomakkeita ole…

« Edellinen sivuSeuraava sivu »
bursa escort